Čekejte, prosím...
A A A
13/1950 Sb. znění účinné od 1. 3. 1950 do 16. 5. 1954

13

 

NAŘÍZENÍ

ministra spravedlnosti

ze dne 22. února 1950,

kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Sečovcích a v Trebišově.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 320/1948 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:

§ 1

(1)

Sídlo okresního soudu pro obvod okresního národního výboru v Sečovcích se stanoví v Sečovcích.

(2)

Sídlo okresního soudu pro obvod okresního národního výboru v Trebišově se stanoví v Trebišově.

§ 2

Tím se mění ustanovení § 2 odst. 2 č. 2 písm. s) nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb․, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1950.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.