Čekejte, prosím...
A A A
25/1950 Sb. znění účinné od 1. 1. 1950

25

 

Zákon

ze dne 22. února 1950,

kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení

státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Lhůta k podání žádosti o udělení československého státního občanství podle § 12 zákona č. 74/1946 Sb․, o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, která byla prodloužena zákonem č. 107/1948 Sb., se prodlužuje do 31. prosince 1950.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.