Čekejte, prosím...
A A A
85/1953 Sb. znění účinné od 21. 10. 1953 do 30. 6. 1964

85

 

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 7. října 1953,

jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. a) a b) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:

§ 1.

Do podnikového rejstříku se zapisují také:

1.

podniky místního průmyslu a podniky komunálního hospodářství;

2.

podniky pro zahraniční obchod, zřízené podle zákona č. 119/1948 Sb․, o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.

§ 2.

Dosavadní oddíl rejstříkové knihy pro komunální podniky se stává oddílem pro podniky místního průmyslu a podniky komunálního hospodářství; oddíl pro akciové společnosti se stává oddílem pro akciové společnosti a podniky pro zahraniční obchod.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.