Čekejte, prosím...
A A A
15/1960 Sb. znění účinné od 15. 3. 1960 do 30. 6. 1964

15

 

Vyhláška

ministra zahraničního obchodu

ze dne 2. března 1960

o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží

 

Ministr zahraničního obchodu v dohodě s hlavním arbitrem Republiky československé a po projednání se zúčastněnými ministry stanoví podle § 191 odst. 1 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:

Čl. I

Ustanovení § 5 vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 173/1958 Ú. l., o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží, se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 15. března 1960.

Ministr:

Krajčír v.r.