Čekejte, prosím...
A A A
141/1988 Sb. znění účinné od 21. 9. 1988 do 8. 8. 2000

141

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 21. září 1988,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku,

o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

 

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle č. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 56/1975 Sb. se mění a doplňuje takto:

1.

Název zákona zní:

o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných

a významných dnech“.

 

2.

§ 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

Státní svátky

 

Devátý květen, výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, a dvacátý osmý říjen, den vzniku samostatného československého státu, se prohlašují za státní svátky Československé socialistické republiky.“.

 

3.

§ 2 odst. 1 zní:

(1) Státní svátky 9․ květen a 28. říjen jsou dny pracovního klidu.“.

 

4.

V § 3 se vypouští písmeno c) a dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r

Štrougal v. r.