Čekejte, prosím...
A A A
319/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997

319

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 16. prosince 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy

č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.:

Čl. I

Příloha vyhlášky Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění vyhlášky č. 73/1996 Sb., se nahrazuje novou přílohou, která zní:

Příloha k vyhlášce č. 118/1987 Sb.

 

Seznam

pohraničních veterinárních stanic

 

Pohraniční veterinární stanice (okres)

Kategorie1)

Vstupní (výstupní) místo (do státu)

Přeprava zvířatpovolena – nepovolena2)

1

2

3

4

1. Cheb(Cheb)

I

a) Cheb – železniční(Spolková republika Německo)

ano

 

 

b) Pomezí nad Ohří – silniční(Spolková republika Německo)

ano

 

 

c) Vojtanov – silniční(Spolková republika Německo)

ne

 

 

d) Vojtanov – železniční(Spolková republika Německo)

ne

2. Rozvadov(Tachov)

I

Rozvadov – silniční(Spolková republika Německo)

ano

3. Folmava – Č.Kubice(Domažlice)

I

a) Folmava – silniční(Spolková republika Německo)

ano

 

 

b) Domažlice – železniční(Spolková republika Německo)

ne

4. Dolní Dvořiště(Český Krumlov)

I

Dolní Dvořiště – silniční(Rakouská republika)

ano

5. Cínovec(Teplice)

I

Cínovec – silniční(Spolková republika Německo)

ano

6. Děčín(Děčín)

I

a) Děčín hl. nádraží (dovoz) – železniční(Spolková republika Německo)

ano

 

 

b) Děčín východ (vývoz) – železniční(Spolková republika Německo)

ano

 

 

c) Hřensko – říční(Spolková republika Německo)

ano

 

 

d) Hřensko – silniční(Spolková republika Německo)

ne

7. Náchod(Náchod)

I

Náchod – silniční(Polská republika)

ano

8. Lichkov(Ústí nad Orlicí)

II

a) Lichkov – Miedzylesie – železniční(Polská republika)

ano

 

 

b) Dolní Lipka – silniční(Polská republika)

ne

9. Petrovice u Karviné(Karviná)

I

Petrovice u Karviné (Zebrzydowice) – železniční(Polská republika)

ano

10. Chotěbuz(Karviná)

I

Chotěbuz – silniční(Polská republika)

ano

11․ Mosty u Jablunkova(Frýdek-Místek)

I

a) Mosty u Jablunkova – silniční(Slovenská republika)

ano

 

 

b) Mosty u Jablunkova – železniční(Slovenská republika)

ano

12. Horní Bečva(Vsetín)

I

Horní Bečva – silniční(Slovenská republika)

ano

13. Starý Hrozenkov(Uherské Hradiště)

I

Starý Hrozenkov – silniční(Slovenská republika)

ano

14. Hodonín(Hodonín)

I

Hodonín – silniční(Slovenská republika)

ano

15. Lanžhot(Břeclav)

I

a) Lanžhot – silniční(Slovenská republika)

ano

 

 

b) Lanžhot – železniční(Slovenská republika)

ano

16. Mikulov(Břeclav)

I

Mikulov – silniční(Rakouská repulika)

ano

17. Břeclav(Břeclav)

II

Břeclav – železniční(Rakouská republika)

ano

18. Praha(Praha-město)

I

Ruzyně-letiště Praha – letecký

ano

19. Lovosice(Litoměřice)

I

Lovosice – kombinovaný železniční se silničním(Spolková republika Německo)

ne

 

Poznámky:

1)

Kategorie

I

– pohraniční veterinární stanice s nepřetržitým (denním i nočním) provozem

II

– pohraniční veterinární stanice s denním provozem (od 7,00 hod. do 15,30 hod.).

2)

Zákaz přepravy zvířat se netýká zvířat, která jsou dovážena, převážena nebo vyvážena jako neobchodní zboží bez veterinárního povolení (§ 6 odst. 1 a 2 vyhlášky).“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Ministr:

Ing. Lux v. r.