Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

60/1996 Sb. znění účinné od 11. 3. 1996 do 31. 3. 1997

60

 

V Y H L Á Š K A

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 4. března 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva

zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě

léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky

č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení se zástupci Ministerstva financí, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ostatních zdravotních pojišťoven, smluvních zdravotnických zařízení, profesních organizací zřízených zákonem a odborných vědeckých společností podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 5 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 odst. 2 písm. a) druhá věta zní: „Seznam léčiv, který obsahuje též výklad pojmů symbolů, odbornosti lékařů potřebné k předepsání jednotlivých léků a indikační omezení léků, je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.“.

 

2.

Příloha k vyhlášce č. 198/1995 Sb. se upravuje takto:

a)

v části, v níž se uvádějí zkratky v Seznamu léčiv

aa)

pod písmenem c) u symbolu „O“ se na konci textu připojují středník a tato slova: „poskytnutí úhrady zdravotní pojišťovnou může být vázáno na posouzení odborným lékařem nebo na indikační omezení uvedené v seznamu“;

ab)

u písmene d) název zní: „odbornosti lékařů a označení specializovaných pracovišť“;

ac)

u písmene d) na konci textu se připojují tyto položky:

JIP

jednotka intenzivní péče,

ARO

anesteziologicko resuscitační oddělení,

SEX

sexuolog,

J5

centra pro léčbu defektu somatotropního hormonu“;

b)

v části „Indikační omezení obsažená v Seznamu léčiv

ba)

se v položce J01DA13, sloupci „LIMIT“ doplňuje symbol „O“,

bb)

se připojují další položky:

J01DA13

ceftriaxon

parent.

O/

P

bez

omezení

odbornosti

u nekomplikované akutní kapavky v dávce 0,25 GM pro jednoho pacienta

B02BD02

koagulační faktor VIII s von Willebrandovým faktorem

parent.

P

HEM

terapie von Willebrandovy choroby

G02AD01

dinoprost

parent.

K/ P

GYN

a) preindukce (u patologických gravidit, ve II. trimestru při

Ukončení těhotenství z

Genetické indikace, u

těhotenství

s odumřelým plodem, u

předčasného ukončení

těhotenství pro těžkou

vrozenou vadu plodu

diagnostikovanou po 24. týdnu těhotenství,

b) indukce potratu do 24.týdne těhotenství z genetické indikace,

c) indukce porodu (s mrtvým plodem, předčasného porodu při

vrozené vadě plodu

diagnostikované po 24. týdnu těhotenství, u donošeného živého plodu),

d) po porodu(při metrorhagii,

Při neztišitelném krvácení).

G02AD02

dinoproston

parent.

K/ P

GYN

G02AD02

dinoproston

vag.

K/ P

GYN

G02AD04

karboprost

parent.

K/ P

GYN

G02AD05

sulproston

parent.

K/ P

GYN

H01BA02

desmopresin

lok.

P

 

diagnostika a terapie diabetes insipidus cranialis, terapie

dočasné polyurie a polydipsie po operaci a traumatech v

Oblasti hypofýzy, terapie enuresis nocturna, diagnostikum ke stanovení koncentrační schopnosti ledvin

bez žíznění

J06BB09

imunoglobulin

parent.

K/ P

ONK, HEM, J10

cytomegalovirová infekce u pacientů s prokázanou poruchou imunity

c)

v části „Seznam léčiv“ se v položkách ATC provádějí tyto změny a doplňky: 1. A12AA04 a A12AA20 ve sloupci DOPLNĚK NÁZVU se doplňují slova „na obsah vápníku“;

2.

A12BA p. o. ve sloupci DOPLNĚK NÁZVU se doplňují slova „na obsah draslíku“, ve sloupci DDD se údaj „3“ mění na „1,5“ a ve sloupci JEDN. se údaj „DF“ mění na „GM“;

3.

B01AD04 a B06AA ve sloupci ÚHRADA se vypouští údaj „4.100,00“ a ve sloupci LIMIT se symbol „K“ nahrazuje symbolem „Z“;

4.

C07AB04, C07AB05 a C07AB07 ve sloupci ÚHRADA se údaj „7,90“ mění na „6,05“, ve sloupci LIMIT se vypouští symbol „L“ a ve sloupci OMEZENÍ se vypouští zkratka „INT“;

5.

G02AD01, G02AD02 parent., G02AD02 vag., G02AD04 a G02AD05 ve sloupci LIMIT se symbol „K“ nahrazuje symbolem „K/P“ a ve sloupci OMEZENÍ se zkratka „JIP“ vypouští;

6.

G03HA01 p. o. ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „URN“;

7.

G03HB01 cyproteron acetát/ethinylestradiol ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „END“;

8.

H01AC01 ve sloupci ÚHRADA se doplňuje údaj „818,30“, ve sloupci LIMIT se mění symbol „Z“ na symbol „L“ a ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „J5“;

9.

H05BA01 inhal. a H05BA01 parent. a H05BA03 ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „END“;

10.

J01CE09 ve sloupci DOPLNĚK FORMY se doplňují slova „nad 600 ku“ a ve sloupci ÚHRADA údaj „34,20“ se mění na „32,50“;

11.

J01DA13 parent. i. m. ve sloupci DOPLNĚK FORMY se vypouští údaj „i. m.“ a ve sloupci OMEZENÍ se vypouštějí zkratky „NEU, INF a REV“;

12.

J01DA13 parent. i. v. se vypouští;

13.

J01FA02 p. o. ve sloupci ÚHRADA se údaj „43,95“ mění na „65,95“;

14.

J01FA07 p. o. tekuté LF ve sloupci DDD se údaj „2“ mění na „1“;

15.

J06BB09 ve sloupci ÚHRADA se údaj „1 802,80“ mění na „5 239,00“ a ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje symbol „P“;

16.

J07BG01 ve sloupci ÚHRADA se údaj „469,55“ nahrazuje symbolem „I“ a ve sloupci LIMIT se vypouští symbol „K“;

17.

L02AB02 p. o. a L02AB02 parent. ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „SEX“;

18.

L03A lyofilizovaný dialyzát leukocytů ve sloupci ÚHRADA se údaj „565,10“ mění na „990,30“ a ve sloupci OMEZENÍ se doplňují zkratky „ALG, IMU“;

19.

M05BA02 p. o. ve sloupci DDD se údaj „1“ mění na „1,6“;

20.

N01BA02 ve sloupci DOPLNĚK FORMY se vypouští údaj „1 %“;

21.

N02AB02 p. o. ve sloupci LIMIT se vypouští symbol „O“;

22.

N02AB02 parent. ve sloupci DOPLNĚK FORMY se doplňují slova „do 1 ml vč.“ a ve sloupci ÚHRADA se údaj „9,70“ mění na „48,40“;

23.

N05AB06 ve sloupci ÚHRADA se údaj „4,80“ mění na „8,30“;

24.

N05AG02 ve sloupci ÚHRADA se údaj „7,20“ mění na „11,40“;

25.

N05AH02 p. o. nad 25 mg ve sloupci DOPLNĚK FORMY se doplňují slova „do 50 mg vč.“ a ve sloupci ÚHRADA se údaj „57,30“ mění na „63,45“;

26.

N06AA04 parent. ve sloupci ÚHRADA se doplňuje údaj „120,95“, ve sloupci LIMIT se symbol „H“ mění na „O“ a ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „PSY“;

27.

R03AC04 inhal. a R03AK03 inhal. ve sloupci DOPLNĚK FORMY se doplňuje slovo „aeros“;

28.

R07AA02 ve sloupci DDD se údaj „0,16“ mění na „1“ a ve sloupci JEDN. se údaj „GM“ mění na „DF“;

29.

V01AA p. o. nad 2 000 Kč, V01AA diagnostické parent. nad 2 000 Kč a V01AA léčebné parent. nad 2 000 Kč ve sloupci DOPLNĚK NÁZVU se doplňují slova „nad 2 000 Kč“, ve sloupci DOPLNĚK FORMY se slova „nad 2 000 Kč“ mění na slova „úhrada 50 % z prodejní ceny lékárny“, ve sloupci LIMIT se symbol „Z“ mění na „L“ a ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „ALG“;

30.

V04CJ02 se ve sloupci DDD doplňuje údaj „0,2“, ve sloupci JEDN. se doplňuje údaj „MG“, ve sloupci ÚHRADA se doplňuje údaj „239,00“, ve sloupci LIMIT se symbol „H“ mění na „O“ a ve sloupci OMEZENÍ se doplňuje zkratka „END“;

31.

V04CM01 ve sloupci DOPLNĚK FORMY se doplňují slova „do 25 rg vč.“, ve sloupci DDD se doplňuje údaj „0,1“, ve sloupci JEDN. se doplňuje údaj „MG“, ve sloupci ÚHRADA se doplňuje údaj „230,80“, ve sloupci LIMIT se symbol „H“ mění na „O“ a ve sloupci OMEZENÍ se doplňují zkratky „END, GYN“.

32.

V06CA se vypouští;

d)

část „Seznam léčiv“ se doplňuje takto:

 

ATC

NÁZEV ÚČINNÉ LÁTKY

DOPLNĚK NÁZVU

FOR-MA

DOPLNĚK FORMY

DDD

JEDN.

ÚHRADA

LI-MIT

OMEZE-NÍ

A11DA

Thiamin (vit. B1)

 

p.o.

 

 

 

 

N

 

A12BA

draslík/hořčík

na obsah draslíku

p.o.

 

1

GM

17,10

 

 

B02BD02

koagulační faktor VIII

s von Willebran-dovým faktorem

parent.

 

500

UT

12890,00

P

HEM

B05XA03

chlorid sodný

 

parent.

 

 

 

 

H

 

B05XB01

chlorid arginimu

 

parent.

 

 

 

 

H

 

C01EB10

adenosin

 

parent.

 

 

 

 

H

 

D05AA

dehty

odbarvený dehet lok.

lok.

liq.

1

ML

1,25

L

DER

D05BB02

acitretin

 

 

 

 

 

 

Z

 

G04BX

jiná urologika

serenoa repens

p.o.

 

4

DF

52,50

L

URN

J01CE09

prokain penicilin

 

parent.

do 600 ku vč.

2

MU

67,55

 

 

J01CR05

piperacilin a inhibitor enzymu parent.

 

parent.

 

 

 

 

H

 

J01MA07

lomefloxacin

 

 

 

 

 

 

Z

1

J06BA02

imunoglobiny normální lidské pro i. v. aplikaci

+ IgM

parent.

 

1

GM

2500,00

K

ONK, HEM, J10

L01XX14

tretinoin

 

 

 

 

 

 

Z

 

L03AA08

interferon gamma

 

parent․

 

1

MU

 

Z

 

N02AA08

dihydrokodein

 

p.o.

do 90 mg vč.

0,24

GM

70,55

 

 

N02AA08

dihydrokodein

 

p.o.

nad 90 mg vč.

0,24

GM

59,20

 

 

N02AB02

pethidin

 

parent.

nad 1 ml

0,4

GM

30,55

O

 

N02BA13

lysin acetylsalicylát

 

p.o.

 

3

GM

5,95

 

 

N05AH02

klozapin

 

p.o.

nad 25 mg do 50 mg vč.

0,3

GM

63,45

L

PSY

N05AH02

klOzapin

 

p.o.

nad 50 mg

0,3

GM

69,60

L

PSY

R01AX06

mupirocin

 

 

 

 

 

 

N

 

R03AC04

fenoterol

 

inhal.

liq.

4

MG

28,70

L

ALG, TRN

R03AC06

hexoprenalin

 

inhal.

aeros.

1,5

MG

3,70

 

 

R03AK03

fenoterol a jiná antiastmatika

 

inhal.

liq.

4

ML

43,85

L

ALG, TRN

R03BB01

bromid ipratropia

 

inhal.

sol.

4

ML

35,85

L

ALG, TRN

V04CM01

gonadorelin

 

parent.

nad 25 rg

0,1

MG

923,20

O

END, GYN

V06CA

výživa bez fenylalaninu bílk. hydrolyzát na

obsah bílkovin

p.o.

 

1

GM

4,15

L

J4

V06CA

výživa bez fenylalaninu bílk. hydrolyzát suplementovaný

na obsah bílkovin

p.o.

 

1

GM

8,55

L

J4

V06CA

výživa bez fenylalaninu chem.defin.směsi aminokyselin

na obsah bílkovin

p.o.

 

1

GM

12,75

L

J4

 

 

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.