Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

75/1996 Sb. znění účinné od 1. 5. 1996 do 30. 9. 2008

75

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 26. března 1996,

kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

 

Ministerstvo zemědělství podle § 3 písm. h) zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., stanoví:

§ 1

Nebezpečné druhy zvířat1

 

1.

z třídy obojživelníků (Amphibia)

a)

všechny druhy rohatek (rod Ceratophrys)

b)

všechny druhy žab z čeledi Dendrobatidae

2.

z třídy plazů (Reptilia)

a)

všechny jedovaté druhy plazů

b)

dravé druhy želv z čeledi kajmankovitých (Chelydridae)

c)

všechny druhy z řádu krokodýli (Crocodylia)

d)

z podřádu ještěři (Sauria) všechny druhy dorůstající v dospělosti přes 1 m délky těla včetně ocasu

e)

z podřádu hadi (Ophidia) všechny nejedovaté druhy dorůstající v dospělosti přes 3 m délky těla včetně ocasu

3.

z třídy ptáků (Aves)

a)

všechny druhy pštrosů a kasuárů (řady Struthioniformes, Rheiformes, Casuariiformes)

b)

všechny druhy z řádu veslonozí (Pelecaniformes)

c)

všechny druhy z řádu brodiví (Ciconiiformes) s výjimkou kolpíků (čeleď Plataleidae)

d)

všechny druhy z řádu dravci (Falconiformes) s výjimkou jedinců chovaných v zajetí podle zvláštního zákona2

e)

všechny druhy z řádu sovy (Strigiformes)

f)

velké druhy jeřábů (rody Grus, Anthropoides a Balearica)

g)

velké druhy papoušků (rody Ara, Anodorhynchus, Calyptorhynchus, Proboscigera)

4.

z třídy savců (Mammalia)

a)

všechny druhy z řádu primáti (Primates) s výjimkou makiů (podčeleď Cheirogaleinae) a příslušníků čeledí kombovití (Galagidae), nártounovití (Tarsiidae) a kosmanovití (Callithricidae)

b)

všechny druhy z řádu šelmy (Carnivora) včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo)

c)

příslušníci řádu chobotnatci (Proboscidea)

d)

všechny druhy z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) a všechny druhy z řádu sudokopytníci (Artiodactyla), s výjimkou domestikovaných druhů kůň (Equus caballus), osel (Equus asinus), prase (Sus domesticus), koza (Capra hircus), ovce (Ovis aries), tur (Bos taurus) a některých kříženců (mula, mezek)

e)

všechny druhy řádu ptakořitní (Monotremata), z řádu vačnatci (Marsupialia) ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) a všechny druhy klokanů z rodů Macropus, Megaleia, Wallabia a Dendrolagus, z řádu hlodavci (Rodentia) dikobrazi (čeledi Hystricidae a Erethizontidae), z řádu chudozubí (Edentata) mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla) a lenochodi (čeleď Bradypodidae).

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1996.

Ministr:

Ing. Lux v. r.Poznámky pod čarou:

§ 13 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb․, o ochraně zvířat proti týrání.

§ 19 odst. 4 zákona ČNR č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., zákona ČNR č. 96/1977 Sb., zákona ČNR č. 143/1991 Sb. a zákona ČNR č. 270/1992 Sb. (úplné znění č. 512/1992 Sb.).

Poznámky pod čarou:
1

§ 13 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb․, o ochraně zvířat proti týrání.

2

§ 19 odst. 4 zákona ČNR č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., zákona ČNR č. 96/1977 Sb., zákona ČNR č. 143/1991 Sb. a zákona ČNR č. 270/1992 Sb. (úplné znění č. 512/1992 Sb.).