Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

243/1997 Sb. znění účinné od 30. 9. 1997 do 9. 3. 1998

243

 

ZÁKON

ze dne 12. června 1997,

kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb., se mění takto:

§ 4 písm. f) zní:

f)

cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, mimo výcvik a zkoušení psů norníků v umělých norách, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov anebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody; způsoby výcviku a zkoušení psů norníků v umělých norách, při kterých může dojít k přímému kontaktu se zvěří, stanoví ministerstvo vyhláškou,“․

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Klaus v. r.