Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

318/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2006

318

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 1998,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů

a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí

a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb․, o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:

Čl. I

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb. a nařízení vlády č. 356/1997 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 2 odst. 1 se nahrazuje částka „14,80 Kč“ částkou „18 Kč“, částka „2 650 Kč“ částkou „3 250 Kč“, částka „18,40 Kč“ částkou „22,60 Kč“, částka „3 300 Kč“ částkou „4 050 Kč“, částka „25,70 Kč“ částkou „31,50 Kč“ a částka „4 600 Kč“ částkou „5 650 Kč“.

 

2.

V § 4 větě první se částka „3,50 Kč“ nahrazuje částkou „4,30 Kč“.

 

3.

V § 5 se částka „3,50 Kč“ nahrazuje částkou „4,30 Kč“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.