Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

132/1999 Sb. znění účinné od 1. 7. 1999 do 31. 12. 2006

132

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. června 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového

zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb․, o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:

Čl. I

V § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., nařízení vlády č. 356/1997 Sb. a nařízení vlády č. 318/1998 Sb., se nahrazuje částka „18 Kč“ částkou „20 Kč“, částka „3 250 Kč“ částkou „3 600 Kč“, částka „22,60 Kč“ částkou „25 Kč“, částka „4 050 Kč“ částkou „4 500 Kč“, částka „31,50 Kč“ částkou „35 Kč“ a částka „5 650 Kč“ částkou „6 300 Kč“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.