Čekejte, prosím...
A A A
255/1999 Sb. znění účinné od 22. 4. 2009 do 23. 4. 2014
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 102/2009 Sb.

22.4.2009

 

vyhláškou č. 456/2006 Sb.

1.1.2007

 

nařízením č. 352/2000 Sb.

13.10.2000

 

255

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 21. října 1999

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

§ 1

(1)

Tato vyhláška stanoví technické podmínky těchto vybraných věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany:

a)

analogových radiostanic používaných v rádiových sítích požární ochrany (dále jen „radiostanice“),

b)

přilby pro hasiče (dále jen „přilba“),

c)

autonomního dýchacího přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále jen „dýchací přístroj“),

d)

přenosných motorových stříkaček,

e)

ochranného oděvu pro hasiče (dále jen „ochranný oděv“),

f)

pracovního stejnokroje II pro hasiče (dále jen „pracovní stejnokroj II“),

g)

trika s dlouhými rukávy pro hasiče a trika s krátkými rukávy pro hasiče (dále jen „triko s dlouhými rukávy“ a „triko s krátkými rukávy“),

h)

pulovru s dlouhými rukávy pro hasiče a pulovru bez rukávů pro hasiče (dále jen „pulovr s dlouhými rukávy“ a „pulovr bez rukávů“),

i)

ochranného oděvu pro likvidaci požárů ve venkovním prostředí․

(2)

Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany podle odstavce 1 jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 9.

(3)

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Technické podmínky stanovené touto vyhláškou nemusí splňovat věcné prostředky požární ochrany, které byly již před počátkem její účinnosti zařazeny do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany.1

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:

PhDr. Grulich v. r.Poznámky pod čarou:

§ 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Poznámky pod čarou:
1

§ 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.