Čekejte, prosím...
A A A
311/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 456/2011 Sb.

1.1.2013

 

311

 

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,

o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Finanční ředitelství zřízená podle dosavadních právních předpisů se považují za finanční ředitelství podle tohoto zákona. Finanční úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou Finančního úřadu ve Vejprtech, se považují za finanční úřady podle tohoto zákona.

2.

Finanční úřad ve Vejprtech se zrušuje.

3.

Řízení zahájená Finančním úřadem ve Vejprtech dokončí finanční úřad příslušný podle § 3 zákona č. 531/1990 Sb., ve znění tohoto zákona.

Čl. III

Zmocnění

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 531/1990 Sb․, o územních finančních orgánech, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.