Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

54/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010
změněnos účinností odpoznámka

sdělením č. 13/2009 Sb. m. s.

1.1.2009

 

54

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedání Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 1997 a 1998 byly vypracovány a schváleny návrhy změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.1

Změny a doplňky "Přílohy A" a "Přílohy B" vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 1999 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad změn a doplňků příloh se vyhlašuje současně.

EVROPSKÁ DOHODA I

O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ

NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

( DOHODA ADR )

EVROPSKÁ DOHODA II

O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ

NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

( DOHODA ADR )Poznámky pod čarou:

Příloha A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ze dne 30. září 1957 byly vyhlášeny ve znění platném od 1. ledna 1997 pod č. 159/1997 Sb․ a č. 186/1998 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Příloha A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ze dne 30. září 1957 byly vyhlášeny ve znění platném od 1. ledna 1997 pod č. 159/1997 Sb․ a č. 186/1998 Sb.