Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

237/1992 Sb. znění účinné od 5. 6. 1992 do 31. 12. 1992

237

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 14. dubna 1992

o volebním období České národní rady

 

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl. 1

Volební období České národní rady trvá čtyři roky.

Čl. 2

Zrušuje se s působností pro Českou republiku čl. 103 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 43/1971 Sb.

Čl. 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem voleb do České národní rady v roce 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.