Čekejte, prosím...
A A A
97/1992/1 Sb. znění účinné od 27. 10. 1992

NÁLEZ

Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

 

Plénum Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky rozhodlo na veřejném jednání 17. září 1992

 

takto:

Ustanovení § 32 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), není v souladu s čl. 22 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci. 1

Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů ztrácí ustanovení § 32 odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), účinnost. Pokud Česká národní rada neuvede odstavec 4 § 32 zákona č. 367/1990 Sb. do souladu s čl. 22 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb․, ztrácí toto ustanovení zákona ČNR č. 367/1990 Sb. po šesti měsících od vyhlášení nálezu platnost.

Předseda Ústavního soudu

České a Slovenské Federativní Republiky:

JUDr. Valko v. r.Poznámky pod čarou:

Odůvodnění nálezu se uveřejňuje ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČSFR.

Poznámky pod čarou:
1

Odůvodnění nálezu se uveřejňuje ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČSFR.