Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

537/2004 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

537

 

ZÁKON

ze dne 29. července 2004,

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně

zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),

ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zbraních (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 119/2002 Sb․, o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 228/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo „teroru“ vkládají slova „teroristického útoku“ a za slova „válečné zrady“ se vkládají slova „účasti na zločinném spolčení“.

 

2.

V § 51 odst. 2 se slova „a celnímu úřadu“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Gross v. r.