Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

617/2004 Sb. znění účinné od 8. 12. 2004

617

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny

za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních

služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

a zrušuje vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se

stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem

při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění

vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách

advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších

předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 484/2000 Sb. (čl. 1)

Čl. I

Ve vyhlášce č. 484/2000 Sb․, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb., se § 19a včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Zrušení vyhlášky č. 110/2004 Sb. (čl. 2)

Čl. II

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Němec v. r.