Čekejte, prosím...
A A A
269/2005 Sb. znění účinné od 30. 6. 2005 do 31. 12. 2006

269

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2005,

kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu

na financování programů pořízení a reprodukce majetku

 

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb․, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), stanoví:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, se v § 19 datum „1. července 2005“ nahrazuje datem „1. ledna 2006“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.