Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

479/2006 Sb. znění účinné od 31. 10. 2006 do 31. 3. 2012

479

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. října 2006,

kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb.:

Čl. I

V § 7 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, se slova „1. listopadu 2006“ nahrazují slovy „1. dubna 2007“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Julínek v. r.