Čekejte, prosím...
A A A
41/2007 Sb. znění účinné od 12. 3. 2007

41

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. února 2007

o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů

a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu institucí a orgánů,

které je vydávají

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb․, vyhlašuje:

Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských

států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Priloha_Sb_2007_41-P1.rtf

 

Podle sdělení č. 316/2005 Sb. se nepostupuje od data vyhlášení tohoto sdělení.

Ministr:

MUDr. Julínek v. r.