Čekejte, prosím...
A A A
42/2007 Sb. znění účinné od 12. 3. 2007

42

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. února 2007

o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester

a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie

a seznam institucí a orgánů, které je vydávají

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 78 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb․, vyhlašuje:

Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských

států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají

 

Priloha_Sb_2007_42-P1.rtf

 

Podle sdělení č. 321/2005 Sb. se nepostupuje od data vyhlášení tohoto sdělení.

Ministr:

MUDr. Julínek v. r.