Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

232/2008 Sb. znění účinné od 15. 7. 2008 do 31. 3. 2012

232

 

VYHLÁŠKA

ze dne 19. června 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb.,

o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních

v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 54 zákona č. 20/1966 Sb․, o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 121/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí, se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 se slova „vždy ve Zdravotnických novinách“ nahrazují slovy „na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

 

2.

V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , který musí být nejméně 15 dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.