Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

114/2009 Sb. znění účinné od 13. 5. 2009

114

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. dubna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, zní:

Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb.

Seznam referenčních skupin

 

číslo terapeutické skupiny

terapeutická skupina

číslo referenční skupiny

referenční skupina *)

léčivé látky v referenční skupině převažující

1

Léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu

1/2

léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a reflexní choroby jícnu, antagonisté H2 receptorů, parent.

A02BA01 cimetidin,

A02BA02 ranitidin,

A02BA03 famotidin

 

 

1/3

léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a reflexní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, p.o.

A02BC01 omeprazol,

A02BC02 pantoprazol,

A02BC03 lansoprazol,

A02BC05 esomeprazol

 

 

1 /4

léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a reflexní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, parent.

A02BC01 omeprazol,

A02BC02 pantoprazol,

A02BC05 esomeprazol

2

Spasmolytika

2/1

spasmolytika, p.o.

A03AA04 mebeverin,

A03AB06 otilonium bromid,

A03AD02 drotaverin,

A03BB01 butylskopolamin

 

 

2/2

spasmolytika, parent.

A03AD01 papaverin,

A03AD02 drotaverin

3

Prokinetika

3/1

prokinetika, p.o.

A03FA01 metoklopramid,

A03FA03 domperidon,

A03FA itoprid

4

Antiemetika

4/1

antiemetika, setrony, p.o.

A04AA01 ondansetron,

A04AA02 granisetron

 

 

4/2

antiemetika, setrony, parent. a rekt. aplikace

A04AA01 ondansetron,

A04AA02 granisetron,

A04AA05 palonosetron

 

 

4/3

antiemetika, ostatní, p.o

R06AD03 thiethylperazin,

A04AD embramin

5

Léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění

5/1

léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění, kyselina arninosalicylová a jí látky podobné, p.o.

A07EC01 sulfasalazin,

A07EC02 mesalazin

6

Protiprůjmové mikroorganismy

6/1

protiprůjmové mikroorganismy, p.o.

A07FA protiprůjmové mikroorganismy - Escherichia coli,

A07FA01 organismy produkující kyselinu mléčnou,

A07FA02 Saccharomyces pulardi sicatus

7

Midtienzymové přípravky

7/1

midtienzymové přípravky, mikronizované lékové formy, p.o.

A09AA02 multienzymové přípravky - mikronizované lékové formy nad 20 000 U v jedné tabletě

8

Léčiva k terapii diabetu - insuliny

8/1

léčiva k terapii diabetu, insulin lidský - lahvičky, parent.

A10AB01 insulin lidský rychle působící,

A10AC01 insulin lidský středně dlouze působící

 

 

8/2

léčiva k terapii diabetu, insulin lidský - cartridge, analoga insulinů - lahvičky i cartridge, parent.

A10AB01 insulin lidský,

A10AB04 insulin lispro,

A10AB05 insulin aspart,

A10AB06 insulin glulisin,

A10AC01 insulin lidský,

A10AD01 insulin lidský,

A10AD04 insulin lispro,

A10AD05 insulin aspart,

 

 

8/3

léčiva k terapii diabetu, insuliny a analoga dlouze působící, parent.

A10AE04 insulin glargin,

A10AE05 insulin detemir

9

Léčivak terapii diabetu

9/l

léčiva k terapii diabetu, deriváty sulfonylurey - I. a II. generace, p.o. (kromě glipizidu, gliklazidu a glirnepiridu)

Al0BB01 glibenklamid,

Al0BB03 tolbutamid,

 

 

9/2

léčiva k terapii diabetu, deriváty sulfonylurey - II. generace, p.o.

A10BB07 glipizid,

A10BB09 gliklazid,

A10BB12 glimepirid

 

 

9/3

léčiva k terapii diabetu, glitazony, p.o.

Al0BG02 rosiglitazon,

Al0BG03 pioglitazon

 

 

9/4

léčiva k terapii diabetu, glinidy, p.o.

A10BX02 repaglinid,

A10BX03 nateglinid

 

 

9/5

léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém

A10BH01 sitagliptin,

A10BH02 vildagliptin,

A10BX04 exenatid,

A10BX07 liraglutid

10

Léčiva k terapii deficitu minerálů

10/1

léčiva k terapii deficitu minerálů, soli vápníku, p.o.

A12AA04 uhličitan vápenatý,

A12AA07 chlorid vápenatý

 

 

10/2

léčiva k terapii deficitu minerálů, soli hořčíku, p.o.

A120006 mléčnan horčenatý,

A12CC09 orotát hořečnatý

11

Enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu

11/1

enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu, parent.

A16AB03 agalsidáza alfa,

A16AB04 agalsidáza beta

12

Léčiva k terapii nebo k profylaxi Tromboembolických onemocnění

12/1

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, nízkomolekulární hepariny, nižší síly určené především k profylaxi TEN, parent.

B01AB04 dalteparin,

B01AB05 enoxaparin,

B01AB06 nadroparin,

B01AB08 reviparin,

B01AB12 berniparin

 

 

12/2

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, nízkomolekulární hepariny vyšší síly určené především k terapii TEN, parent.

B01AB04 dalteparin,

B01AB05 enoxaparin,

B01AB06 nadroparin,

B01AB08 reviparin,

B01AB 12 bemiparin

 

 

12/3

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu, parent.

B01AE01 desirudin,

B01AE02 lepirudin,

B01AE06 bivalirudin

13

Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění

13/1

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, antagonisté vazby ADP na receptor, p.o.

B01AC04 klopidogrel,

B01AC05 tiklopidin,

 

 

13/2

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu, p.o.

B01AE07 dabigatran,

B01A rivaroxaban,

B0lA apixaban

14

Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH)

14/1

specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), parent. a inhal. aplikace

B01AC09 epoprostenol,

B01AC11 iloprost,

B01AC21 treprostinil

 

 

14/2

specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p.o.

C02KX01 bosentan,

C02KX02 ambrisentan,

C02KX03 sitaxentan,

C02K tezosentan

15

Fibrinolytika, parent.

15/1

fibrinolytika, enzymy, parent.

B01AD02 altepláza,

B01AD04 urokináza,

B01AD11 tenektepláza

16

Antifibrinolytika - aminokyseliny

16/1

antifibrinolytika, aminokyseliny, p.o.

B02AA02 kyselina tranexámová,

B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová

 

 

16/2

antifibrinolytika, aminokyseliny, parent.

B02AA02 kyselina tranexámová,

B02AA03 kyselina aminomethylbenzoová

17

Léčiva k terapii anémií - soli železa

17/1

léčiva k terapii anémií, dvojmocné nebo trojmocné železo, p.o.

B03AA02 fumarát železnatý,

B03AA07 síran železnatý,

B03AB02 komplex železa s isomaltosou

 

 

17/2

léčiva k terapii anémií, trojmocné železo, parent.

B03AC02 komplex železa s isomaltosou,

B03AC07 glukonan sodno-železitý

18

Faktory stimulující erytropoézu působením na receptor erythropoetinu

18/1

faktory stimulující erytropoézu, parent.

B03XA01 erythropoetin (epoetin alfa),

B03XA02 darbepoetin alfa,

B03XA03 pegepoetin (Metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta),

epoetin beta,

epoetin delta,

epoetin zeta

20

Donátory NO k terapii anginy pectoris

20/1

donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie akutního záchvatu, subling.

C01DA02 glycerol trinitrát,

C01DA08 isosorbid dinitrát

 

 

20/2

donátory N0 k terapii anginy pectoris - terapie dlouhodobá, p.o.

C01DA02 glycerol trinitrát,

C01DA08 isosorbid dinitrát,

C01DA14 isosorbid mononitrát,

C01DX12 molsidomin

 

 

20/3

donátory NO k terapii anginy pectoris, parent.

C01DA02 glycerol trinitrát,

C0lDA08 isosorbid dinitrát

21

Antihypertenziva

21/1

antiadrenergní látky působící centrálně i periferně, p.o. (kromě prazosinu)

C02AB01 methyldopa,

C02AC05 moxonidin,

C02AC06 rilmenidin,

C02CA06 urapidil

22

Diuretika

22/1

duretika, p.o.

C03AA03 hyďrochlorothiazid,

C03BA04 chlortalidon,

C03BA11 indapamid,

C03BA metipamid

23

Antihypertenziva - beta-blokátory

23/l

antihypertenziva, betablokátory kardioselektivní neretardované a krátkodobě působící, p.o.

C07AA17 bopindolol,

C07AB02 metoprolol (neretardované lékové formy),

C07AB03 atenolol,

 

 

23/2

antihypertenziva, betablokátory kardioselektivní retardované a dlouhodobě působící, p.o.

C07AB02 metoprolol (retardované lékové formy),

C07AB04 acebutol,

C07AB05 betaxolol,

C07AB07 bisoprolol,

C07AB08 celiprolol,

C07AB12 nebivolol,

C07AG02 karvedilol

24

Antihypertenziva blokátory kalciových kanálů

24/1

antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu dlouhodobě působící, p.o.

C08CA01 amlodipin,

C08CA02 felodipin (retardované lékové formy),

C08CA03 isradipin (retardované lékové formy),

C08CA08 nitrendipin,

C08CA09 lacidipin,

C08CA10 nilvadipin,

C08CA12 barnidipin,

C08CA13 lercanidipin

 

 

24/2

antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu krátkodobě a střednědobé působící, p.o.

C08CA02 felodipin (neretardované lékové formy),

C08CA03 isradipin (neretardované lékové formy),

C08CA05 nifedipin (všechny lékové formy)

 

 

24/3

antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o.

C08DA01 verapamil,

C08DB01 diltiazem

25

Antihypertenziva léčiva působící na systém renin- angiotenzin-aldosteron

25/1

antihypertenziva, inhibitory ACE krátkodobě a střednědobé působící, p.o.

C09AA01 kaptopril,

C09AA02 enalapril,

C09AA06 quinapril

 

 

25/2

antihypertenziva, inhibitory ACE dlouhodobě působící, p.o.

C09AA03 lisinopril,

C09AA04 perindopril,

C09AA05 ramipril,

C09AA08 cilazapril,

C09AA09 fosinopril,

C09AA10 trandolapril,

C09AA11 spirapril,

C09AA13 moexipril,

C09AA16 imidapril

 

 

25/3

antihypertenziva, antagonisté angiotenzinu II samotné, p.o.

C09CA01 losartan,

C09CA02 eprosartan,

C09CA03 valsartan,

C09CA04 ibersartan,

C09CA06 kandesartan,

C09CA07 tehnisartan,

C09CA08 olmesartan

 

 

25/4

antihypertenziva, antagonisté aldosteronu, p.o.

C03DA01 spironolakton,

C03DA04 eplerenon

26

Periferní vazodilatancia

26/1

periferní vazodilatancia, p.o. (kromě hydrogenovaných námelových alkaloidů a kombinací dihydroergokristinu)

C04AD02 xantinol nikotinát,

C04AD03 pentoxifylin,

C04AE02 nicergolin,

C04AX21 naftidrofuryl,

C04DA04 etofyllin nikotinát,

 

 

26/2

periferní vazodilatancia, parent.

C04AB02 tolazolin,

C04AD03 pentoxifylin,

C04AD etofylin

27

Venofarmaka

27/l

venofannaka, p.o.

C05BX01 dobesilat vápenatý,

C05CA04 troxerutin,

C05CA53 diosmin kombinace

C05CX01 tribenosid.

C05CX escin

28

Hypolipidemika

28/1

hypohpidemika, statiny, p.o.

C10AA01 simvastatin,

C10AA02 lovastati n,

C10AA03 pravastatin,

C10AA04 fluvastatin,

C10AA05 atorvastatin,

C10AA07 rosuvastatin

 

 

28/2

hypohpidemika, fibráty, p.o.

C10AB02 bezafibrát,

C10AB05 fenofibrát,

C10AB08 ciprofibrát

29

Antimykotika používaná v dennatologii

29/1

antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii, (kromě trolamini dodecylbenzensulfonas a tridecanamini imdecylenas)

D01AA01 nystatin,

D01AA02 natamycin,

D01AC01 klotrimazol,

D01AC03 ekonazol,

D01AC08 ketokonazol,

D01AC10 bifonazol,

D01AC11 oxikonazol,

D01AC16 flutrimazol,

D01AE14 ciklopirox,

D01AE15 terbinafin,

D01AE22 naftifin

 

 

29/2

antimykotika používaná v dennatologii k lokální terapii, ostatní

D0lAE04 kyselina undecylenová,

D01AE jiná antimykotika k zevnímu použití

30

Antipsoriatika používaná v dermatologii

30/1

antipsoriatika používaná v dennatologii k lokální terapii, dehty

D05AA dehty,

D05AA dehty (odbarvený dehet)

 

 

30/2

antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, jiná léčiva než dehty

D05AX02 calcipotriol,

D05AX03 calcitriol,

D05AX04 tacalcitol,

D05AX05 tazaroten

31

Antibiotika používaná k lokální terapii

31/1

antibiotika používaná k lokální terapii

D06AX01 kyselina fusidová,

D06AX09 mupirocin

32

Kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné

32/1

kortikosteroidy používané k lokální terapii, slabé a středně silné 1. a 2. generace

D07AB19 dexamethason acetát (0,01%),

D07AC04 fluocinolon acetonid (0,01%),

D07AA02 hydrokortison acetát (1,0%),

D07AA03 prednisolon (0,4%),

D07AB09 triamcinolon acetonid (0,1%)

 

 

32/2

kortikosteroidy používané k lokální terapii, slabé a středně silné 3. a 4. generace

D07AB10 alclomethason (0,05%),

D07AB08 desonid,

D07AB02 hydrokortison butyrát (0,1%)

33

Kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné

33/1

kortikosteroidy používané k lokální terapii, silné a velmi silné 1. a 2. generace

D07AC04 fluocinolon acetonid

(0,05% - 0,2%),

D07AC03 desoximethason (0,25%)

 

 

33/2

kortikosteroidy používané k lokální terapii, silné a velmi silné 3. a 4. generace

D07AC01 betamethason valerát (0,1%),

D07AC01 betamethason dipropionát (0,05%),

D07AC17 flutikason propionát (0,05%),

D07AC12 Halometason propionát (0,05%),

D07AD02 Halcinonid (0,1%),

D07AD01 klobetasol propionát (0,05%),

D07AC14 methylprednisolon aceponát (0,1%),

D07AC13 mometazon furoát (0,1%),

D07AC18 prednikarbat

34

Antiseptika a dezinficiencia

34/l

antiseptika a dezinficiencia - obsahující kvartérní dusík

D08AJ sloučeniny obsahující kvartérní dusík

35

Léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris

35/1

léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris, retinoidy

D10AD01 tretinoin,

D10AD03 adapalen,

D10AD04 isotretinoin

 

 

35/2

léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris, ostatní léčiva

D10AE01 benzoyl peroxid,

D10AX03 kyselina azelaová

 

 

35/3

léčiva používaná k lokální terapii acne vulgari s, antibiotické látky

D10AF01 klindamycin,

D10AF02 erythromycin,

36

Imimomodulancia používaná k lokální terapii atopické dennatitidy

36/1

imunomodulancia používaná klokální terapii atopické dennatitidy

D11AX14 takrolimus,

D11AX15 pimelcrolimus

37

Gynekologická antimykotika

37/1

gynekologická antimykotika, lok. nebo vag. aplikace

G01AF02 klotrimazol,

G01AF05 ekonazol,

G01AF12 fentikonazol

38

Gynekologická antiseptika

38/1

gynekologická antiseptika, lok. nebo vag. aplikace, (kromě přípravků obsahujících laktobacillus)

G01AX03 polylcresulen,

G01AX11 polyvidon-jód,

G01AX tetraboritan sodný

39

Gynekologická antibiotika používaná k lokální terapii

39/l

gynekologická antibiotika, lok․ nebo vag. aplikace

G01AA02 natamycin,

G0lAA10 klindamycin,

G01AX12 ciklopirox

40

Prostaglandiny

40/l

prostaglandiny, parent.

G02AD01 dinoprost,

G02AD04 karboprost

41

Inhibitory prolaktinu

41/l

inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté I. generace, p.o.

G02CB01 bromokriptin,

G02CB06 tergurid

 

 

41/2

inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté II. generace, p.o.

G02CB03 kabergolin,

G02CB04 quinagolid

42

Estrogeny

42/1

estrogeny, p.o.

G03CA03 estradiol,

G03CA04 estriol,

G03DC05 tibolon

 

 

42/2

estrogeny, lokální vag. Aplikace

G03CA03 estradiol,

G03CA04 estriol

43

Progestiny

43/1

progestiny I. generace, p.o.

G03DA02 medroxyprogesteron,

G03DC02 norethisteron,

G03DC03 lynestrenol

 

 

43/2

progestiny II. generace, p.o.

G03DA04 progesteron,

G03DB01 dydrogesteron

 

 

43/3

progestiny, parent.

G03DA03 hydroxyprogesteron,

G03DA04 progesteron

(depotní lékové formy)

44

Gonadotropiny

44/1

gonadotropiny choriové, parent.

G03GA01 choriový gonadotropin,

G03GA08 rekombinantní choriový gonadotropin

 

 

44/2

gonadotropiny ostatní, parent.

G03GA02 gonadotropin lidský, gonadotropin lidský vysoce čištěný,

G03GA04 urofolitropin, urofolitropin vysoce čištěný,

G03GA05 folitropin alfa,

G03GA06 folitropin beta,

G03FA07 lutropin alfa

45

Močová spasmolytika

45/1

močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. a transdenn. aplikace

G04BD04 oxybutinin,

G04BD06 propiverin,

G04BD07 tolterodin,

G06BD09 trospium chlorid,

 

 

45/2

močová spasmolytika, retardované formy, p.o.

G04BD07 tolterodin,

G04BD08 solifenacin,

G04BD10 darifenacin,

G04BD11 fesoterodin

46

Léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty

46/1

léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa adrenergních receptorů, p.o.

C02CA04 doxazosin,

G04CA01 alfuzosin,

G04CA02 tamsulosin,

G04CA03 terazosin

 

 

46/2

léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, ostatní, p.o.

G04CB01 finasterid,

G04CX03 mepartricin

47

Antagonisté růstového hormonu

47/1

antagonisté růstového hormonu, krátkodobě působící, parent.

H01CB01 somatostatin,

H01CB02 oktreotid

 

 

47/2

antagonisté růstového hormonu - dlouhodobě působící, parent.

H01CB02 oktreotid,

H01CB03 lanreotid

48

Antagonisté gonadotropin uvolňujícího hormonu

48/1

antagonisté gonadotropin- -uvolňujícího hormonu, parent.

H01CC01 ganirelix,

H01CC02 cetrorelix

49

Kortikosteroidy k systémové terapii

49/1

kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, p.o.

H02BA04 methylprednisolon,

H02AB07 prednison,

H02AB08 triamcinolon

 

 

49/2

kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, parent. - depotní

H02AB01 betamethason (depotní lékové formy),

H02AB04 methylprednisolon (depotní lékové formy)

50

Antityreoidální léčiva

50/1

antityreoidální léčiva, p.o.

H03BA02 propylthiouracil,

H03BB01 karbimazol,

H03BB02 thiamazol

51

Tetracykliny

51 /1

tetracykliny, p.o.

J01AA02 doxycyklin,

J01AA08 minocyklin

52

Peniciliny s úzkým spektrem účinku

52/1

peniciliny s úzkým spektrem, p.o.

J01CE02 fenoxymethylpenicili,

J01CE06 penamecilin,

J01CE10 benzatbin fenoxymethyl penicilin

53

Cefalosporiny

53/1

cefalosporiny I. generace, p.o.

J01DB01 cefalexin,

J01DB05 cefadroxil,

J01DC04 cefaklor,

 

 

53/2

cefalosporiny II. generace, p.o.

J01DC02 cefuroxim axetil,

J01DC10 cefprozil

 

 

53/3

cefalosporiny L generace, parent.

J01DB03 cefazotin,

J01DB04 cefazolin

 

 

53/4

cefalosporiny III. generace, parent. (kromě cefoperazonu)

J01DD01 cefotaxim,

J01DD02 ceftazidim,

J01DD04 ceftriaxon

54

Karbapenemy

54/1

karbapenemy, parent.

J01DH02 meropenem,

J01DH03 ertapenem

55

Makrolidová, azalidová, ketolidová a linkosamidová antibiotika

55/1

makrolidy, p.o.

J01FA01 erythromycin,

J01FA02 spiramycin,

J01FA06 roxithromycin,

J01FA09 klarithromycin,

J01FA10 azithromycin

 

 

55/2

linkosamidy, p.o.

J01FF01 klindamycin,

J01FF02 linkomycin

56

Chinolony

56/1

chinolony, p.o. (kromě moxifloxacinu)

J01MA01 ofloxacin,

J01MA02 ciprofloxacin,

J01MA03 pefloxacin,

J01MA06 norfloxacin,

J01MA12 levofloxacin

57

Imidazolové deriváty

57/1

imidazolové deriváty, p.o.

J01XD01 metronidazol,

J01XD03 ornidazol

58

Antimykotika k systémové terapii

58/1

antimykotika k systémové terapii, triazolové deriváty, p.o.

J02AC03 vorikonazol,

J02AC04 posakonazol

59

Systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis

59/1

systémová antivirotika k terapii infekcí vyvolaných herpes virus hominis, p.o.

J05AB01 aciklovir,

J05AB09 famciklovir,

J05AB11 valaciklovir,

J05AB15 brivudin

60

Antiretrovirotika

60/1

antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní trankriptázy, pouze pro HIV infekce, p.o.

J05AF02 didanosin,

J05AF04 stavudin,

J05AF06 abakavir,

J05AF09 emtricitabin

 

 

60/2

Antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní trankriptázy, pouze pro HBV infekce, p.o.

J05AF08 adefovir,

J05AF10 entecavir

61

Inhibitory neuraminidázy

61/1

inhibitory neuraminidázy, p.o. a inhal. aplikace

J05AH01 zanamivir,

J05AH02 oseltamivir

62

Imunoglobuliny normální lidské

62/1

Imunoglobuliny normální lidské, i.m.

J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro intramuskulární aplikaci

 

 

62/2

Imunoglobuliny normální lidské, s.c.

J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro subkutánní aplikaci

 

 

62/3

Imunoglobuliny normální lidské, i.v.

J06BA02 imunoglobuliny normální lidské pro intravenózní aplikaci

63

Taxany

63/1

taxany, parent.

L01CD01 paklitaxel,

L01CD02 docetaxel

64

Inhibitory proteinkinázy

64/l

inhibitory proteinkinázy, p.o.

L01XE04 sunitinib,

L01XE05 sorafenib

65

Superaktivní analoga gonadotropin - releasing hormonu

65/1

superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu, parent.

L02AE02 leuprorelin,

L02AE03 goserelin,

L02AE04 triptorelin

66

Antiestrogeny a inhibitory aromatáz

66/1

antiestrogeny, p.o.

L02BA01 tamoxifen,

L02AB02 toremifen

 

 

66/2

inhibitory aromatáz, p.o.

L02BG03 anastrozol,

L02BG04 letrozol,

L02BG06 exemestan

67

Antiandrogeny

67/l

antiandrogeny, p.o.

L02BB01 flutamid,

L02BB03 bikalutamid

69

Interferony a jiná léčiva

69/l

interferony alfa určené k terapii vybraných onkologických onemocnění, - nepegylované formy, parent.

L03AB01 interferon alfa natural,

L03AB04 interferon alfa-2a,

L03AB05 interferon alfa-2b

 

 

69/2

interferony alfa-2 - pegylované formy, parent.

L03AB11 peginterferon alfa-2a,

L03AB10 peginterferon alfa-2b

 

 

69/3

interferony a ostatní léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parent.

L03AB07 interferon beta-la,

L03AB08 interferon beta-lb,

L03AX13 glatiramer acetat,

70

Imunosupresiva

70/l

imunosupresiva- specifická, p.o. i parent. (kromě leflunomidu a azathioprinu)

L04AD02 takrolimus,

L04AA06 kyselina mykofenolová,

L04AA10 sirolimus,

L04AA18 everolimus

 

 

70/2

imunosupresiva - biologická, léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parent.

L04AB01 etanercept,

L04AB02 infliximab,

L04AB04 adalimumab,

L04AA21 efalizumab,

L04AA24 abatacept,

71

Nesteroidní protizánětlivá léčiva

71/1

nesteroidní protizánětlivá léčiva - neselektivní, p.o.

M01AB05 diklofenak,

M01AC01 piroxikam,

M01AC05 lornoxikam,

M01AC06 meloxikam,

M01AE01 ibuprofen,

M01AE02 naproxen,

M01AE03 ketoprofen,

M01AE11 kyselina tiaprofenová,

M01AE12 oxaprozin,

M01AE17 dexketoprofen,

M01AG02 kyselina tolfenamová,

M01AX01 nabumeton,

M01AX17 nimesulid

 

 

71/2

nesteroidní antiflogistika,

rekt. aplikace

M01AB01 indometacin,

M01AB05 diklofenak,

M01AC06 meloxikam,

M01AE01 ibuprofen,

M01AE03 ketoprofen

 

 

71/3

nesteroidní antiflogistika, parent.

M01AB05 diklofenak,

M01AC01 piroxikam,

M01AC06 meloxikam,

M01AE03 ketoprofen,

M01AH04 parekoxib

 

 

71/4

nesteroidní protizánětlivá léčiva COX 2 selektivní (koxiby), p.o.

M01AH01 celekoxib,

M01AH03 valdekoxib,

M01AH05 etorikoxib

73

Centrálně působící myorelaxancia

73/1

centrálně působící myorelaxancia, p.o.

M03BX0 baklofen,

M03BX02 tizanidin,

M03BX04 tolperison,

M03BX05 thiokolchikosid,

M03BX07 tetrazepam,

N05BX01 mefenoxalon

 

 

73/2

centrálně působící myorelaxancia, parent.

M03BX04 tolperison,

M03BX05 thiocolchicosid

74

Léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy

74/1

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, vitamin D, p.o.

A11CC01 ergokalciferol,

A11CC05 cholekalciferol

 

 

74/2

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, metabolity vitaminu D, p.o.

A11CC03 alfakalcidol,

A11CC04 kalcitriol

 

 

74/3

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, bisfosfonáty, p.o.

M05BA04 kyselina alendronová,

M05BA06 kyselina ibandronová,

M05BA07 kyselina risedronová,

 

 

74/4

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, hormony příštitných tělísek a analoga, parent.

H05AA02 teriparatid,

H05AA03 parathormon

75

Léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění

75/1

léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění, parent.

M05BA02 kyselina klodronová,

M05BA03 kyselina pamidronová,

M05BA06 kyselina ibandronová,

M05BA08 kyselina zoledronová

76

Anestetika celková

76/l

anestetika celková, parent.

N01AH01 fentanyl,

N01AH02 alfentanil,

N01AH03 sufentanil,

N01AH06 remifentanil

77

Anestetika lokální

77/l

anestetika lokální, parent.

N01AB02 prokain,

N01BB01 bupivakain,

N01BB03 mepivakain,

N01BB09 ropivakain,

N01BB10 levobupivakain,

N01BB triinekain,

78

Opioidy

78/1

silné opioidy, p.o.

N02AA03 hydromorfon,

N02AA05 oxykodon

 

 

78/2

silné opioidy, transdenn. aplikace

N02AB03 fentanyl,

N02AE01 buprenorfin

 

 

78/3

slabé opioidy, p.o.

N02AA08 dihydrokodein,

N02AX02 tramadol

79

Analgetika-antipyretika

79/l

analgetika - antipyretika p.o.

N02BA01 kyselina acetylsalicylová,

N02BA02 aloxiprin,

N02BB02 metamizol,

N02BE01 paracetarnol

 

 

79/2

analgetika - antipyretika, parent.

N02BB02 metamizol

N02BE01 paracetamol

80

Antimigrenika k terapii akutního záchvatu

80/l

antimigrenika k terapii akutního záchvatu, selektivní agonisté serotoninu, p.o.

N02CC01 sumatriptan,

N02CC02 naratriptan,

N02CC03 zolmitriptan,

N02CC06 eletriptan,

N02CC07 frovatriptan

 

 

80/2

antimigrenika k terapii akutního záchvatu, selektivní agonisté serotoninu, nasal. aplikace

N02CC01 sumatriptan,

N02CC03 zolmitriptan

81

Antiepileptika jiná

81/1

antiepileptika jiná, p.o.

N03AX12 gabapentin,

N03AX16 pregabalin

82

Antiparkinsonika

82/1

antiparkinsonika, anticholinergika, p.o.

N04AA02 biperiden,

N04AA04 procyklidin,

N04AC01 benzatropin

 

 

82/2

antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o.

N04BC04 ropinirol,

N04BC05 pramipexol,

 

 

82/3

antiparkinsonika, inhibitory COMT, p.o.

N04BX01 tolkapon,

N04BX02 entakapon

 

 

82/4

antiparkinsonika, inhibitory MAO, p.o.

N04BD01 selegilin,

N04BD02 rasagilin

83

Antipsychotika - neuroleptika

83/1

antipsychotika, neuroleptika klasická - I. třídy, p.o.

N05AA01 chlorpromazin

N05AF03 chlorprotixen,

N05AF05 zuklopentixol

 

 

83/2

antipsychotika, - neuroleptika klasická II. třídy, p.o.

N05AD01 haloperidol,

N05AF01 flupentixol

 

 

83/3

antipsychotika, neuroleptika, parent. - nedepotní

N05AA01 chlorpromazin,

N05AA02 levomepromazin,

N05AD01 haloperidol,

N05AF05 zuklopentixol

 

 

83/4

antipsychotika, neuroleptika - I. třídy, parent. - depotní

N05AB02 flufenazin,

N05AF oxyprothepin

 

 

83/5

antipsychotika, neuroleptika - II. třídy, parent. - depotní

N05AD01 haloperidol,

N05AF01 flupentixol,

N05AF05 zuklopentixol

 

 

83/6

antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, p.o.

N05AD03 melperon,

N05AL03 tiaprid

84

Antipsychotika - II. generace

84/1

antipsychotika druhé volby při selhání risperidonu, p.o.

N05AE03 sertindol,

N05AH04 quetiapin,

N05AL05 amisulprid,

N05AX11 zotepin

 

 

84/2

antipsychotika třetí volby - speciální, p.o.

N05AE04 ziprasidon,

N05AH03 olanzapin,

N05AX12 aripiprazol

 

 

84/3

antipsychotika speciální, parent. - nedepotní

N05AE04 ziprasidon,

N05AH03 olanzapin

85

Anxiolytika

85/1

anxiolytika, benzodiazepiny, p.o.

N05BA01 diazepam,

N05BA02 chlordiazepoxid,

N05BA03 medazepam,

N05BA04 oxazepam,

N05BA08 bromazepam,

N05BA09 klobazam,

N05BA12 alprazolam,

N05BA23 toflsopam

86

Antidepresiva

86/1

antidepresiva, neselektivně působící inhibitory reuptake monoaminů, p.o.

N06AA02 imipramin,

N06AA04 klomipramin,

N06AA08 dibenzepin,

N06AA10 nortriptylin,

N06AA16 dosulepin,

N06AA21 maprotilin,

N06AX03 mianserin

 

 

86/2

antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); enhancery reuptake serotoninu (SRE), p.o.

N06AB03 fluoxetin,

N06AB04 citalopram,

N06AB05 paroxetin,

N06AB06 sertralin,

N06AB08 fluvoxamin,

N06AB10 escitalopram,

N06AX05 trazodon,

N06AX14 tianeptin

 

 

86/3

antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy (SNRi, NaSSA, DNRI), p.o.

N06AX11 mirtazapin,

N06AX16 venlafaxin,

N06AX17 milnacipran,

N06AX bupropion

87

Léčiva k terapii demence Alzheimerova typu

87/1

léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. a transderm. aplikace

N06DA02 donepezil,

N06DA03 rivastigmin,

N06DA04 galantamin,

N06DX01 memantin

88

Nootropika

88/1

nootropika, p.o.

N06BX02 pyritinol,

N06BX03 piracetam,

N06BX18 vinpocetin,

N06DX02 extrakty z Ginkgo biloba

 

 

88/2

nootropika, parent.

N06BX03 piracetam,

N06BX18 vinpocetin

89

Parasympatomimetika

89/1

parasympatomimetika, p.o. (kromě distigminu)

N07AA01 neostigmin,

N07AA02 pyridostigmin,

N07AA30 ambenoniurn

90

Léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy

90/1

léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy, kortikosteroidy intranasal. aplikace

R01AD01 beklometason,

R01AD05 budesonid,

R01AD06 mometason,

R01AD08 flutikason,

 

 

90/2

léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy, antihistaminika, intranasal. aplikace

R01AC02 levokabastin,

R01AC03 azelastin

91

Léčiva používaná k úlevové terapii astmatu

91 /1

léčiva Léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, p.o.

R03CC02 salbutamol,

R03CC08 prokaterol,

R03CC13 klenbuterol

 

 

91/2

léčiva Léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, inhal. aplikace

R03AC02 salbutamol,

R03AC03 terbutalin,

R03AC04 fenoterol

a jiná antiastmatika

92

Preventivní antiastmatika - kortikosteroidy

92/1

preventivní antiastmatika, kortikosteroidy, - ve formě aerosolu, suspense a roztoku, inhal. aplikace

R03BA02 budesonid,

R03BA05 flutikason,

R03BA08 ciklesonid

 

 

92/2

preventivní antiastmatika, kortikosteroidy - prášky, inhal aplikace

R03BA02 budesonid,

R03BA05 flutikason

93

Preventivní antiastmatika

93/1

preventivní antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působících betamimetika, inhal. aplikace

R03AC12 salmeterol,

R03AC13 fonnoterol

 

 

93/2

preventivní antiastmatika, xantiny, p.o.

R03DA04 teofylin (retardované lékové formy),

R03DA05 aminofylin (retardované lékové formy)

 

 

93/3

preventivní antiastmatika, antileukotrieny, p.o.

R03DC01 zafirlukast,

R03DC03 montelukast

 

 

93/4

preventivní antiastmatika, anticholinergika a antialergika, inhal. aplikace

R03BB01 bromid ipratropia,

R03BB04 bromid tiotropia

 

 

93/5

preventivní antiastmatika, fixní kombinace, inhal. aplikace

R03AC12 salmeterol/

R03BA05 flutikason,

R03AC13 formoterol/

R03BA02 budesonid,

R03AC13 formoterol/

R03BA01 beclomethason

94

Expektorancia

94/1

expektorancia, p.o.

R05CB01 acetylcystein,

R05CB02 bromhexin,

R05CB06 ambroxol,

R05CB15 erdostein

 

 

94/2

expektorancia, parent. a inhal. aplikace

R05CB01 acetylcystein,

R05CB02 bromhexin,

R05CB03 karbocystein,

R05CB05 mesna,

R05CB06 ambroxol,

95

Antitusika

95/1

antitusika, p.o. (kromě kodeinu)

R05DA01 ethylmorfin,

R05DA09 dextromethorfan,

R05DB13 butamirát,

R05DB19 dropropizin,

R05DB27 levodropropizin

96

Antihistaminika

96/1

antihistaminika sedativní, p.o.

R06AA04 klemastin,

R06AB03 dimetinden,

R06AD02 promethazin,

R06AX bisulepin,

R06AX02 cyproheptadin,

R06AX17 ketotifen

 

 

96/2

antihistaminika nesedati vní, p.o.

R06AE07 cetirizin,

R06AE09 levocetirizin,

R06AX13 loratadin,

R06AX27 desloratadin

97

Oftalmologika - antiinfektiva

97/1

oftalmologika, antiinfektiva, chinolony, lok.

S01AX11 ofloxacin,

S01AX13 ciprofloxacin,

S01AX17 lomefloxacin,

S01AX19 levofloxacin

 

 

97/2

oftalmologika, antiinfektiva, antibiotika ostatní, lok.

S01AA01 chloramfenikol,

S01AA11 gentamicin,

S01AA12 tobramycin,

S01AA13 acidum fusidicum,

S01AA24 kanamycin,

S01AB04 sulfacetamid

 

 

97/3

oftalmologika, antiinfektiva, virostatika, lok.

S01AD03 aciklovir,

S0lAD09 ganciklovir

98

Oftalmologika - kortikosteroidy

98/l

oftalmologika, kortikosteroidy prvé řady, lok.

S01BA01 dexamethason,

S01BA02 hydrokortison

 

 

98/2

oftalmologika, kortikosteroidy druhé řady, lok.

S01BA03 kortison,

S01BA04 prednisolon,

S01BA07 fluorometholon

99

Oftalmologika - protizánětlivá léčiva

99/l

oftalmologika, protizánětlivá léčiva, lok.

S01BC01 indometacin,

S01BC03 diklofenak

100

Oftalmologika používaná k terapii glaukomu

100/1

oftalmologika používaná k terapii glaukomu, sympatomimetika nebo parasympatomimetika, lok.

S01EA04 klonidin,

S01EA05 brimonidin,

S01EB01 pilokarpin

 

 

100/2

oftalmologika používaná k terapii glaukomu, inhibitory karboanhydrázy, lok.

S01EC03 dorzolamid,

S01EC04 brinzolamid

 

 

100/3

oftalmologika používaná k terapii glaukomu, betablokátory, lok.

S01ED01 timolol,

S01ED02 betaxolol,

S01ED03 levobunolol,

S01ED05 karteolol

 

 

100/4

oftalmologika používaná k terapii glaukomu, prostaglandiny nebo jejich deriváty, lok.

S01EE01 latanoprost,

S01EE02 unoproston,

S01EE03 bimatoprost,

S01EE04 travoprost

101

Oftalmologika - mydriatika a cykloplegika

101/1

oftalmologika, mydriatika a cykloplegika, lok.

S01FA01 atropin,

S01FA04 cyklopentolát,

S01FA06 tropikamid,

S01FB01 fenylefrin (koncentrace 10 % nebo více)

102

Oftalmologika - antialergika (kromě kortikosteroid)

102/1

Oftalmologika antialergika - antihistaminika, lok.

S01GA52 tetryzolin kombinace,

S01GX02 levokabastin,

S01GX06 emedastin,

S01GX07 azelastin,

S01GX10 epinastin

 

 

102/2

oftalmologika, antialergika - stabilizátory žírných buněk, lok.

S01GX01 kyselina kromoglyková,

S01GX03 kyselina spaglumová,

S01GX05 lodoxamid,

S01GX08 ketotifen,

S01GX09 olopatadin

103

Léčiva používaná k terapii věkem podmíněné okulární degenerace

103/1

léčiva k terapii věkem podmíněné okulární degenerace, lok.

S01LA01 verteporfin,

S01LA03 pegaptanib,

S01LA04 ranibizumab

104

Terapeutické extrakty alergenů

104/1

terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, neinjenkční, perorální

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/2

terapeutické extrakty alergenů - standardizované neinjekční, perorální

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/3

terapeutické extrakty alergenů - standardizované neinjekční, sublinguální

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/4

terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, injekční vodné

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/5

terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, injekční depotní

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/6

terapeutické extrakty alergenů - standardizované injekční vodné

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/7

terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční depotní

V01AA extrakty alergenů

105

Testy pro alergické choroby

105/l

testy pro alergické choroby - intradennální

V04CL testy pro alergické choroby

 

 

105/2

testy pro alergické choroby - prick testy

V04CL testy pro alergické choroby

106

Léčiva používaná k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie

106/1

léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie, p.o.

V03AE02 sevelamer,

V03AE03 lanthankarbonát

107

Výživy pro dědičné poruchy metabolismu

107/1

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06CA01

 

 

107/2

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu s obsahem sacharidů a tuků pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06CA02

 

 

107/3

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06CA04

 

 

107/4

definované směsi aminokyselin bez fenylalanin (dávkované formy na obsah aminokyselin)

V06CA05

 

 

107/5

definované směsi aminokyselin

V06DD11

 

 

 

bez fenylalaninu (dávkované formy tekuté na obsah aminokyselin)

 

 

 

107/6

definované směsi esenciálních aminokyselin pro děti do 1 roku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD12

 

 

107/7

definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty nad 1 rok s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD13

 

 

107/8

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu se sacharidy a tuky pro děti do 1 roku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD14

 

 

107/9

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD14

 

 

107/10

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD15

 

 

107/11

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro děti s metylmalonovou a propionovou acidémií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD16

 

 

107/12

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD17

 

 

107/13

definované směsi aminokyselin bez leucinu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD18

 

 

107/14

definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD19

 

 

107/15

definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro děti s glutarovou acidémií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD20

 

 

107/16

definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glatarovou acidémií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD21

 

 

107/17

definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L - cystinem pro děti s homocystinurií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD22

 

 

107/18

definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L - cystinem pro pacienty s homocystinurií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD23

 

 

107/19

definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu se sacharidy a tuky pro děti do 1 roku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD26

 

 

107/20

definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD26

 

 

107/21

definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD27

 

 

107/22

definované směsi aminokyselin včetně kombinací s peptidy s nízkým obsahem fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD29

108

Výživy - enterální výživy

108/1

Polymerní výživa standardní - v tekuté formě

V06EA01

 

 

108/2

Polymerní výživa standardní - hyperkalorická

V06EB01

 

 

108/3

Polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny isokalorická

V06EB02,

V06EB04

 

 

108/4

Polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny hyperkalorická

V06EB02,

V06EB04

 

 

108/5

Polymerní výživa speciální - hyperkalorická bez tuku

V06EB03

 

 

108/6

Polymerní výživa speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny

V06EB05,

V06EB06

 

 

108/7

Polymerní výživa speciální - určená pro léčbu jaterního selhání

V06EB10

 

 

108/8

Polymerní výživa speciální - s doplňkem proteinu, argininu a zinku

V06EB11

 

 

108/9

Polymerní výživa speciální - s doplňkem imunonutrientů a antioxidantů

V06EB07,

V06EB12,

V06EB13,

V06EB14,

V06EB15,

V06EB16

 

 

108/10

Polymerní výživa speciální diabetická

V06EB08

 

 

108/11

Polymerní výživa speciální - s doplňkem MCT olejů

V06EB09

 

 

108/12

Oligopeptidická výživa tekutá

V06EC01

 

 

108/13

Zahušťovadla

V06EE01

109

Výživy - náhrady mléka

109/1

náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka

V06DF01

 

 

109/2

náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem

V06DF02

 

 

109/3

náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem

V06DF04

 

 

109/4

speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin

V06DE

110

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg kontrastní látky - neionické

110/1

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg- kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 150 mg/ml, parent.

V08AB09 iodixanol,

V08AB10 iomeprol

 

 

110/2

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg- kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 200 mg/ml, parent.

V08AB04 iopamidol,

V08AB10 iomeprol

 

 

110/3

RTG vodorozpustné nízkoosmolámí nefrotropní rtg- kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 240 mg/ml, parent.

V08AB02 iohexol,

V08AB05 iopromid,

V08AB07 ioversol

 

 

110/4

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg- kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 300 mg/ml, parent.

V08AB02 iohexol,

V08AB04 iopamidol,

V08AB05 iopromid,

V08AB07 ioversol,

V08AB10 iomeprol,

V08AB11 iobitrodol

 

 

110/5

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg- kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 320 mg/ml, parent.

V08AB03 kyselina ioxagliková,

V08AB07 ioversol,

V08AB09 iodixanol

 

 

110/6

RTG vodorozpustné nízkoosmolámí nefrotropní rtg- kontrastní látky neionické - koncentrace jodu 350 mg/ml, parent.

V08AB02 iohexol,

V08AB07 ioversol,

V08AB10 iomeprol,

V08AB11 iobitridol

 

 

110/7

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg- kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 370 mg/ml, parent.

V08AB04 1opamidol,

V08AB05 iopromid

111

Kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem

111/1

kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem, parent.

V08DA01 mikročástice s albuminem,

V08DA05 sulfur hexafluorid

 

*)

Není-li uvedena u příslušné referenční skupiny cesta podání, pak do takové referenční skupiny náleží všechny v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím, bez rozdílu jejich cesty podání.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministryně:

Filipiová v. r.