Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

125/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 91/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 296/2007 Sb.

1.1.2008

125

 

ZÁKON

ze dne 13. března 2002,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

(čl. 4)

Čl. IV

zrušena

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1․ ledna 2003.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.