Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

262/2002 Sb. znění účinné od 28. 6. 2002

262

 

ZÁKON

ze dne 29. května 2002,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 14 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), věta první zní: „Poprvé jsou držitelé licencí podle odstavce 2 povinni odvést do fondu příspěvek o celkové výši 50 000 000 Kč v roce 2002․“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.