Čekejte, prosím...
A A A
425/2002 Sb. znění účinné od 15. 9. 2005
změněnos účinností odpoznámka

nálezem č. 355/2005 Sb.

15.9.2005

 

425

 

ZÁKON

ze dne 19. září 2002,

kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních

zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce

a)

poslance a senátora Parlamentu,

b)

člena vlády,

c)

prezidenta republiky,

d)

soudce Ústavního soudu,

e)

člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

f)

člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

g)

ředitele Bezpečnostní informační služby,

h)

soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,

i)

Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,

j)

předsedy Komise pro cenné papíry a člena prezidia Komise pro cenné papíry,

k)

předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,

l)

státního zástupce a

m)

ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

se v roce 2003 použije platová základna ve výši dosažené k 31. prosinci 2002. V důsledku změny právní úpravy platových tarifů a osobního příplatku provedené pro zaměstnance ministerstev s účinností následující po dni 31. prosince 2002 se platová základna v uvedeném roce nezvyšuje.

§ 2

zrušen

§ 3

Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb․, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, a ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, se v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 nepoužije.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.