Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

220/2003 Sb. znění účinné od 31. 7. 2003

220

 

ZÁKON

ze dne 25. června 2003

o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Státní dluhopisový program

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada výdajů spojených s výstavbou dálnice D47.

(2)

Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 47 600 000 000 Kč.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 25 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona․

(4)

O prostředky získané emisí státních dluhopisů podle tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané finanční prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.