Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

223/2017 Sb. znění účinné od 15. 8. 2017

223

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2017

o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení

k dlouhodobému pobytu za účelem investování

 

Vláda nařizuje podle § 181a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Pro účely vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podle § 42n zákona

a)

je významnou investicí taková investice, při níž jsou na území České republiky investovány peněžní prostředky nejméně ve výši 75 000 000 Kč a při níž je na území České republiky zároveň vytvořeno nejméně 20 nových pracovních míst,

b)

lze investování peněžních prostředků ve výši uvedené v písmenu a) nahradit v části odpovídající nejvýše 60 % investováním jiného majetku uvedeného v § 42n odst․ 1 písm. b) zákona,

c)

má podstatný vliv na podnikání obchodní korporace činnost cizince, který je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo prokuristou obchodní korporace, v níž počet všech těchto osob nepřesáhne celkem 5,

d)

cizinec, který žádá o vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace, disponuje alespoň 30% podílem v této obchodní korporaci.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.

 

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.