Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

205/2011 Sb. znění účinné od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2021

205

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2011,

kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., k provedení § 13 odst. 11 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, se mění takto:

1.

V § 1 se písmeno b) zrušuje․

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

2.

§ 3 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

 

3.

V příloze se slova „a způsob a místo jejich trvalého nezaměnitelného označení, týká-li se žádost zvířete, které musí být takto označeno“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.