Čekejte, prosím...
A A A
505/2012 Sb. znění účinné od 31. 12. 2012

505

 

ZÁKON

ze dne 28. prosince 2012,

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona

o sociálně-právní ochraně dětí (čl. 1)

Čl. I

V § 47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., se za větu první vkládá věta „Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti.“.

Část druhá

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 2)

Čl. II

V § 53 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb․ a zákona č. 401/2012 Sb., se za větu první vkládá věta „Do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti.“.

Část třetí

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.