Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

137/2020 Sb. znění účinné od 3. 11. 2020
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 449/2020 Sb.

3.11.2020

zákonem č. 263/2020 Sb.

3.6.2020

137

 

ZÁKON

ze dne 25. března 2020

o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30․ června 2022.

(2)

Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 31. prosince 2022.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. II zákona č. 449/2020 Sb.3.11.2020
čl. II zákona č. 263/2020 Sb.3.6.2020