Čekejte, prosím...
A A A
151/2020 Sb. znění účinné od 7. 4. 2020 do 17. 5. 2020

Usnesení pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu, tj. 17. 5. 2020 (viz usnesení vlády č. 219/2020 Sb.).

151

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 388

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb․, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

I.

ukládá členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II.

ukládá územním samosprávným celkům, aby

1.

vhodným způsobem zabezpečily dodržení povinnosti podle bodu I., spočívající v dodržování odstupů účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry,

2.

vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva;

III.

doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné,

1.

účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva,

2.

v případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních samosprávných celků od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru;

IV.

doporučuje územním samosprávným celkům, aby opatření podle bodů II. a III. přiměřeně aplikovaly i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů;

V.

zrušuje usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 274, vyhlášené pod č. 122/2020 Sb.

 

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři,

starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.