Čekejte, prosím...
A A A
27/2020 Sb. znění účinné od 1. 2. 2020

27

 

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 31. ledna 2020

o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

 

Ministerstvo vnitra podle § 30 odst. 3 zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, sděluje, že dne 1. února 2020 vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie sjednaná podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Smlouva o Evropské uniiSmlouva o fungování Evropské unie přestávají být pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii použitelné dnem vstupu uvedené dohody v platnost1.

Ministr:

v z. JUDr. Ing. Nováček v. r.

1. náměstekPoznámky pod čarou:

Podle § 30 odst. 2 zákona č. 74/2019 Sb․, o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, pozbývá tento zákon platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie v platnost.

Poznámky pod čarou:
1

Podle § 30 odst. 2 zákona č. 74/2019 Sb․, o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, pozbývá tento zákon platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie v platnost.