Čekejte, prosím...
A A A
142/2021 Sb. znění účinné od 31. 3. 2021

142

 

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2021

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci

podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb․, o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 částka 35 611 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.