Čekejte, prosím...
A A A
146/2021 Sb. znění účinné od 26. 3. 2021 do 11. 4. 2021

146

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2021 č. 314

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

 

Vláda

 

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb․, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;

 

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

 

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.