Čekejte, prosím...
A A A
188/2021 Sb. znění účinné od 8. 5. 2021

188

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. května 2021

o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

 

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021:

§ 1

Další bonusové období

Jako další bonusové období kompenzačního bonusu pro rok 2021 se stanoví kalendářní měsíc od 1. května do 31. května 2021.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.