Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

375/2021 Sb. znění účinné od 19. 10. 2021 do 31. 12. 2021

375

 

VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady

za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny

pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

V § 4 písm. a) vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka „27,80 Kč“ nahrazuje částkou „33,80 Kč“․

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.