Čekejte, prosím...
A A A
526/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022

526

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 1 a 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č․ 262/2019 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., k provedení § 81g odst. 6 zákona o léčivech:

Čl. I

V § 13a odst. 1 a 4 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 32/2020 Sb., se text „§ 81g odst. 5“ nahrazuje textem „§ 81g odst. 6“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.