Čekejte, prosím...
A A A
532/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022

532

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. prosince 2021,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

 

Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č․ 247/2017 Sb. a zákona č. 163/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Zrušují se:

1.

Nařízení vlády č. 336/2019 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.

 

2.

Nařízení vlády č. 421/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.

 

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Příloha č. 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Doba praxe

Tarifní stupeň

Tarifní třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

do 3 let

1

19910

21420

23050

24830

26760

28840

31080

33540

36200

39100

42230

do 6 let

2

20590

22150

23840

25680

27670

29840

32180

34720

37480

40500

43740

do 9 let

3

21270

22880

24630

26550

28620

30880

33300

35940

38800

41920

45290

do 12 let

4

21980

23680

25490

27470

29610

31940

34470

37200

40180

43410

46910

do 15 let

5

22730

24480

26370

28420

30640

33050

35680

38520

41590

44940

48580

do 18 let

6

23490

25310

27280

29400

31700

34220

36930

39880

43100

46550

50320

do 21 let

7

24290

26170

28210

30420

32820

35410

38240

41290

44620

48230

52130

do 24 let

8

25130

27070

29190

31470

33960

36670

39600

42760

46210

49940

54010

do 27 let

9

25990

28000

30190

32580

35150

37960

41000

44280

47860

51740

55950

do 30 let

10

26880

28970

31250

33710

36400

39300

42440

45850

49570

53610

57970

do 33 let

11

27810

29990

32340

34910

37680

40680

43970

47500

51350

55530

60060

nad 33 let

12

28760

31020

33480

36130

39010

42130

45530

49220

53200

57520

62220

Příloha č. 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Doba praxe

Tarifní stupeň

Tarifní třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

do 3 let

1

21910

23570

25360

27320

29440

31730

34190

36900

39820

43010

46460

do 6 let

2

22650

24370

26230

28250

30440

32830

35400

38200

41230

44550

48120

do 9 let

3

23400

25170

27100

29210

31490

33970

36630

39540

42680

46120

49820

do 12 let

4

24180

26050

28040

30220

32580

35140

37920

40920

44200

47760

51610

do 15 let

5

25010

26930

29010

31270

33710

36360

39250

42380

45750

49440

53440

do 18 let

6

25840

27850

30010

32340

34870

37650

40630

43870

47410

51210

55360

do 21 let

7

26720

28790

31040

33470

36110

38960

42070

45420

49090

53060

57350

do 24 let

8

27650

29780

32110

34620

37360

40340

43560

47040

50840

54940

59420

do 27 let

9

28590

30800

33210

35840

38670

41760

45100

48710

52650

56920

61550

do 30 let

10

29570

31870

34380

37090

40040

43230

46690

50440

54530

58980

63770

do 33 let

11

30600

32990

35580

38410

41450

44750

48370

52250

56490

61090

66070

nad 33 let

12

31640

34130

36830

39750

42920

46350

50090

54150

58520

63280

68450