Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

116/2022 Sb. znění účinné od 14. 5. 2022

116

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2022,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č․ 47/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 písm. a) se částka „37,10 Kč“ nahrazuje částkou „44,50 Kč“.

 

2.

V § 4 písm. c) se částka „36,10 Kč“ nahrazuje částkou „47,10 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.