Čekejte, prosím...
A A A
1/2022/1 Sb. znění účinné od 6. 1. 2022

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č . 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. II vyhlášky č. 528/2021 Sb. správně zní:

 

Čl. II

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.