Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

205/2022 Sb. znění účinné od 1. 7. 2022 do 31. 3. 2023

205

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022

o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022

 

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.:

§ 1

(1)

Příspěvek pro solidární domácnost (dále jen „příspěvek“) se poskytuje za kalendářní měsíce červenec až prosinec 2022,

a)

sdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc; maximálně lze zohlednit 3 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti,

b)

nesdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši

1.

5 000 Kč za kalendářní měsíc za 1 ubytovanou osobu,

2.

9 000 Kč za kalendářní měsíc za 2 ubytované osoby,

3.

12 000 Kč za kalendářní měsíc za 3 ubytované osoby,

4.

14 000 Kč za kalendářní měsíc za 4 ubytované osoby, nebo

5.

15 000 Kč za kalendářní měsíc za 5 a více ubytovaných osob․

(2)

Pokud žadatel o příspěvek splňuje v období kalendářního měsíce podmínky pro přiznání příspěvku podle odstavce 1 písm. a) a b), poskytne se mu příspěvek podle odstavce 1 písm. a) i b).

(3)

Pro účely příspěvku podle odstavce 1 se zohlední pouze ubytované osoby, kterým bylo ubytování v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu nejméně 16 dnů po sobě jdoucích.

§ 2

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

(2)

Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.

Předseda vlády:

v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.