Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

222/2022 Sb. znění účinné od 1. 8. 2022

222

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č․ 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

 

2.

V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

3.

V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.