Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

322/2022 Sb. znění účinné od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

322

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou

 

Vláda nařizuje podle § 6b odst. 2 a § 6e odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, se mění takto:

1.

V § 3 písm․ a) a b) se číslo „200“ nahrazuje číslem „300“.

 

2.

V § 3 písm. c) se číslo „250“ nahrazuje číslem „350“.

Čl. II

Účinnost

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.

(2)

Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.