Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

66/2023 Sb. znění účinné od 15. 3. 2023

66

 

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č․ 3/2023 ze dne 27. ledna 2023, č. j. MPO 8627/23/31000/01000, PID: MIPOX041CQ89, pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČO 25677675, prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. února 2023.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.