Čekejte, prosím...
A A A
541/2020 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. května 2020 č. 541

 

k návrhu poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů

(sněmovní tisk č. 827)

 

Vláda

 

I.

přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb․, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 827), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

 

II.

pověřuje předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Provede:

předseda vlády

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády