Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

440/2022 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 25. května 2022 č. 440

 

o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku státu určeného k podpoře pro zachování ohrožených a cenných archiválií Ukrajiny a zajištění této pomoci Hasičským záchranným sborem České republiky a poskytnutí finančního daru za účelem pomoci Národní policii Ukrajiny z Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra

 

Vláda

povoluje v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti pro stát podle ustanovení § 21 odst․ 1 uvedeného zákona ve vztahu k majetku specifikovanému v příloze tohoto usnesení, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Státnímu oblastnímu archivu v Praze, a to za účelem převodu vlastnictví k uvedenému materiálu Ukrajině jako humanitární pomoci;

souhlasí

s bezúplatným převodem majetku uvedeného v bodě I tohoto usnesení ve veřejném zájmu Ukrajině jako humanitární pomoci za podmínek stanovených v příloze tohoto usnesení,

s poskytnutím dalšího majetku České republiky, v příslušnosti hospodaření Státním oblastním archivem v Praze, který je funkčně určen k podpoře pro zachování ohrožených a cenných archiválií Ukrajiny, do souhrnné hodnoty tohoto majetku o výši 10 mil. Kč včetně, a to jako humanitární pomoci ve smyslu zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 484/2020 Sb., přičemž se tento majetek souhlasem se zněním tohoto usnesení ministrem zahraničních věcí považuje za humanitární pomoc poskytnutou ve smyslu § 7 odst. 2 tohoto zákona, na níž se aplikuje ustanovení § 11 tohoto zákona,

s poskytnutím peněžního daru ve výši 3 200 000 Kč za účelem pomoci Národní policii Ukrajiny z Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra;

ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

zabezpečit bezúplatný převod materiálu podle bodu II/1,2 tohoto usnesení a zajistit přepravu a předání humanitární pomoci prostřednictvím Hasičského záchranného sboru České republiky v dohodnutém místě a čase mimo území Ukrajiny,

zajistit předání peněžního daru podle bodu II/3 tohoto usnesení,

 

do 31. prosince 2022 předložit vládě zprávu o vyhodnocení humanitární pomoci Ukrajině poskytnuté podle bodu II/2 tohoto usnesení.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

 

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

předseda vlády