Od přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže již uplynulo 15 let. To je dobrá příležitost pro prof. Válkovou k bilancování, co se podařilo z jeho cílů a v jakém rozsahu naplnit a co nikoliv. Jak se v právní úpravě odrazila poslední větší novelizace z roku 2019? Jak má fungovat fikce mladistvého věku a co pro praxi znamená rozšířený katalog práv mladistvého? Celý článek