Čekejte, prosím...
A A A
22/1954 Sb. znění účinné od 17. 5. 1954 do 10. 4. 1960

22

 

Nařízení ministra spravedlnosti

ze dne 11. května 1954,

kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů

a sídla a obvody krajských soudů.

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:

§ 1.

Odchylkou od zásady, podle které se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly a obvody okresních národních výborů nebo národních výborů postavených jim na roveň,

1.

je stanoveno sídlo lidového soudu

a)

ve Zbraslavi pro územní obvod okresního národního výboru pro Prahu-jih;

b)

v Železném Brodě pro územní obvod okresního národního výboru v Semilech;

c)

v Novém Městě nad Metují pro územní obvod okresního národního výboru v Dobrušce;

d)

v Náměšti nad Oslavou pro územní obvod okresního národního výboru ve Velké Bíteši;

e)

ve Strážnici pro územní obvod okresního národního výboru ve Veselí nad Moravou;

2.

je zřízen

a)

lidový soud s výlučnou pravomocí ve věcech trestních (dále jen "lidový soud trestní") v Praze s působností pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Praze a okresních národních výborů pro Prahu-sever, Prahu-východ a Prahu-západ;

b)

lidový soud s výlučnou pravomoci ve věcech občanskoprávních (dále jen "lidový soud civilní") v Praze s působností pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Praze a okresních národních výborů pro Prahu-sever, Prahu-východ a Prahu-západ;

c)

lidový soud v Českých Budějovicích s působností pro územní obvody městského národního výboru v Českých Budějovicích a okresního národního výboru v Českých Budějovicích;

d)

lidový soud v Plzni s působností pro územní obvody městského národního výboru v Plzni a okresního národního výboru v Plzni;

e)

lidový soud v Karlových Varech s působností pro územní obvody městského národního výboru v Karlových Varech a okresního národního výboru v Karlových Varech;

f)

lidový soud v Ústí nad Labem s působností pro územní obvody městského národního výboru v Ústí nad Labem a okresního národního výboru v Ústí nad Labem;

g)

lidový soud v Liberci s působností pro územní obvody městského národního výboru v Liberci a okresního národního výboru v Liberci;

h)

lidový soud v Hradci Králové s působností pro územní obvody městského národního výboru v Hradci Králové a okresního národního výboru v Hradci Králové;

ch)

lidový soud v Pardubicích s působností pro územní obvody městského národního výboru v Pardubicích a okresního národního výboru v Pardubicích;

i)

lidový soud v Jihlavě s působností pro územní obvody městského národního výboru v Jihlavě a okresního národního výboru v Jihlavě;

j)

lidový soud trestní v Brně s působností pro územní obvody městského národního výboru v Brně a okresního národního výboru v Brně;

k)

lidový soud civilní v Brně s působností pro územní obvody městského národního výboru v Brně a okresního národního výboru v Brně;

l)

lidový soud v Olomouci s působností pro územní obvody městského národního výboru v Olomouci a okresního národního výboru v Olomouci;

m)

lidový soud v Gottwaldově s působností pro územní obvody městského národního výboru v Gottwaldově a okresního národního výboru v Gottwaldově;

n)

lidový soud trestní v Ostravě s působností pro územní obvod městského národního výboru v Ostravě a územní obvod okresu Ostrava;

o)

lidový soud civilní v Ostravě s působností pro územní obvod městského národního výboru v Ostravě a územní obvod okresu Ostrava;

p)

lidový soud v Bratislavě s působností pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Bratislavě a okresního národního výboru Bratislava-okolí;

q)

lidový soud v Dunajské Stredě s působností pro územní obvody okresních národních výborů v Dunajské Stredě a Čalově;

r)

lidový soud v Trnavě s působností pro územní obvody okresních národních výborů v Trnavě a Seredu;

s)

lidový soud v Nitře s působností pro územní obvody městského národního výboru v Nitře a okresního národního výboru v Nitře;

t)

lidový soud v Nových Zámcích s působností pro územní obvody okresních národních výborů v Nových Zámcích a v Šuranech;

u)

lidový soud v Banské Bystrici s působností pro územní obvody městského národního výboru v Banské Bystrici a okresního národního výboru v Banské Bystrici;

v)

lidový soud v Žilině s působností pro územní obvody městského národního výboru v Žilině a okresního národního výboru v Žilině;

w)

lidový soud v Košicích s působností pro územní obvody městského národního výboru v Košicích a okresního národního výboru v Košicích;

x)

lidový soud v Popradě s působností pro územní obvody okresního národního výboru v Popradě a městského národního výboru ve Vysokých Tatrách;

y)

lidový soud v Prešově s působností pro územní obvody městského národního výboru v Prešově a okresního národního výboru v Prešově;

z)

lidový soud v Humenném s působností pro územní obvody okresních národních výborů v Humenném a ve Snině.

§ 2.

Odchylkou od zásady, podle které se sídla a obvody krajských soudů shodují se sídly a obvody krajských národních výborů nebo národních výborů postavených jim na roveň,

1.

je stanoveno pro územní obvod krajského národního výboru v Gottwaldově sídlo krajského soudu v Uherském Hradišti;

2.

je zřízen

a)

krajský soud v Praze s působností pro územní obvody ústředního národního výboru v Praze a krajského národního výboru v Praze;

b)

krajský soud v Bratislavě s působností pro územní obvody ústředního národního výboru v Bratislavě a krajského národního výboru v Bratislavě.

§ 3.

Územní uspořádání všech lidových a krajských soudů je patrno z přílohy tohoto nařízení.

§ 4.

Zrušují se nařízení ministra spravedlnosti

1.

č. 11/1949 Sb., kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů,

2.

č. 50/1949 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi,

3.

č. 13/1950 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Sečovcích a Trebišově,

4.

č. 193/1950 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů ve Fiľakově a Poltáru,

5.

č. 23/1951 Sb., kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují,

6.

č. 104/1953 Sb․, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a Senci.

§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 17. května 1954.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Příloha k § 3 nařízení ministra spravedlnosti č. 22/1954 Sb.

Přehled územního uspořádání lidových a krajských soudů.

 

Krajský soud

Lidový soud

Jeho obvod tvoří územní obvod

 

 

okresního národního výboru

 

 

(městského národního výboru,

 

 

obvodního národního výboru)

Praha

Lidový soud civilní v Praze

Obvodní národní výbory v Praze

 

 

okresní národní výbory pro

 

 

Prahu-sever, pro Prahu-východ a

 

 

pro Prahu-západ

 

lidový soud trestní v Praze

obvodní národní výbory v Praze

 

 

okressní národní výbory pro

 

 

Prahu-sever, pro Prahuvýchod a

 

 

pro Prahu-západ

 

Benešov

Benešov

 

Beroun

Beroun

 

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

 

Český Brod

Český Brod

 

Dobříš

Dobříš

 

Hořovice

Hořovice

 

Kladno

Kladno

 

Kolín

Kolín

 

Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou

 

Kutná Hora

Kutná Hora

 

Mělník

Mělník

 

Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

 

Nové Strašecí

Nové Strašecí

 

Nymburk

Nymburk

 

Poděbrady

Poděbrady

 

Příbram

Příbram

 

Rakovník

Rakovník

 

Říčany

Říčany

 

Sedlčany

Sedlčany

 

Slaný

Slaný

 

Vlašim

Vlašim

 

Votice

Votice

 

Zbraslav

Praha-jih

České Budějovice

České Budějovice

Městský národní výbor v Českých

 

 

Budějovicích

 

 

okresní národní výbor v Českých

 

 

Budějovicích

 

Český Krumlov

Český Krumlov

 

Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

 

Kaplice

Kaplice

 

Milevsko

Milevsko

 

Písek

Písek

 

Prachatice

Prachatice

 

Soběslav

Soběslav

 

Strakonice

Strakonice

 

Tábor

Tábor

 

Trhové Sviny

Trhové Sviny

 

Třeboň

Třeboň

 

Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou

 

Vimperk

Vimperk

 

Vodňany

Vodňany

Plzeň

Plzeň

Městský národní výbor v plzni

 

 

okresní národní výbor v Plzni

 

Blatná

Blatná

 

Blovice

Blovice

 

Domažlice

Domažlice

 

Horažďovice

Horažďovice

 

Horšovský Týn

Horšovský Týn

 

Klatovy

Klatovy

 

Plasy

Plasy

 

Přeštice

Přeštice

 

Rokycany

Rokycany

 

Stod

Stod

 

Stříbro

Stříbro

 

Sušice

Sušice

 

Tachov

Tachov

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Městský národní výbor v Kalových

 

 

Varech

 

 

okresní národní výbor v

 

 

Karlových Varech

 

 

Cheb

Cheb

 

Kadaň

Kadaň

 

Kraslice

Kraslice

 

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

 

Podbořany

Podbořany

 

Sokolov

Sokolov

 

Toužim

Toužim

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Městský národní výbor v Ústí nad

 

 

Labem

 

 

okresní národní výbor v Ústí nad

 

 

Labem

 

Bílina

Bílina

 

Děčín

Děčín

 

Duchcov

Duchcov

 

Chomutov

Chomutov

 

Litoměřice

Litoměřice

 

Litvínov

Litvínov

 

Louny

Louny

 

Lovosice

Lovosice

 

Most

Most

 

Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem

 

Teplice

Teplice

 

Žatec

Žatec

Liberec

Liberec

Městský národní výbor v Liberci

 

 

okresní národní výbor v Liberci

 

Česká Lípa

Česká Lípa

 

Doksy

Doksy

 

Frýdlant

Frýdlant

 

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

 

Jilemnice

Jilemnice

 

Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště

 

Nový Bor

Nový Bor

 

Rumburk

Rumburk

 

Turnov

Turnov

 

Železný Brod

Železný Brod

Hradec Králové

Hradec Králové

Městský národní výbor v hradci

 

 

Králové

 

 

okresní národní výbor v Hradci

 

 

Králové

 

Broumov

Broumov

 

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

 

Hořice

Hořice

 

Jaroměř

Jaroměř

 

Jičín

Jičín

 

Náchod

Náchod

 

Nová Paka

Nová Paka

 

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

 

Nový Bydžov

Nový Bydžov

 

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

 

Trutnov

Trutnov

 

Vrchlabí

Vrchlabí

 

Žamberk

Žamberk

Pardubice

Pardubice

Městský národní výbor v

 

 

Pardubicích

 

 

okresní národní výbor v

 

 

Pardubicích

 

Čáslav

Čáslav

 

Hlinsko

Hlinsko

 

Holice

Holice

 

Chotěboř

Chotěboř

 

Chrudim

Chrudim

 

Lanškroun

Lanškroun

 

Litomyšl

Litomyšl

 

Polička

Polička

 

Přelouč

Přelouč

 

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

 

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Jihlava

Jihlava

Městský národní výbor v Jihlavě

 

 

okresní národní výbor v Jihlavě

 

Dačice

Dačice

 

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

 

Humpolec

Humpolec

 

Kamenice nad Lipou

Kamenice nad Lipou

 

Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou

 

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice

 

Pacov

Pacov

 

Pelhřimov

Pelhřimov

 

Třebíč

Třebíč

 

Třešť

Třešť

 

Velké Meziříčí

Velké Meziříčí

 

Žďár

Žďár

Brno

Lidový soud civilní v Brně

městský národní výbor v Brně

 

 

okresní národní výbor v Brně

 

lidový soud trestní v Brně

městský národní výbor v Brně

 

 

okresní národní výbor v Brně

 

Blansko

Blansko

 

Boskovice

Boskovice

 

Břeclav

Břeclav

 

Bučovice

Bučovice

 

Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem

 

Hustopeče

Hustopeče

 

Mikulov

Mikulov

 

Moravská Třebová

Moravská Třebová

 

Moravský Krumlov

Moravský Krumlov

 

Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou

 

Rosice

Rosice

 

Slavkov

Slavkov

 

Svitavy

Svitavy

 

Tišnov

Tišnov

 

Vyškov

Vyškov

 

Znojmo

Znojmo

 

Židlochovice

Židlochovice

Olomouc

Olomouc

Městský národní výbor v Olomouci

 

 

okresní národní výbor v Olomouci

 

Bruntál

Bruntál

 

Hranice

Hranice

 

Jeseník

Jeseník

 

Kojetín

Kojetín

 

Litovel

Litovel

 

Prostějov

Prostějov

 

Přerov

Přerov

 

Rýmařov

Rýmařov

 

Šternberk

Šternberk

 

Šumperk

Šumperk

 

Zábřeh

Zábřeh

Uherské Hradiště

Gottwaldov

Městský národní výbor v

 

 

Gottwaldově

 

 

okresní národní výbor v

 

 

Gottwaldově

 

Hodonín

Hodonín

 

Holešov

Holešov

 

Kroměříž

Kroměříž

 

Kyjov

Kyjov

 

Strážnice

Veselí nad Moravou

 

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

 

Uherský Brod

Uherský Brod

 

Valašské Klobouky

Valašské Klobouky

 

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

 

Vsetín

Vsetín

Ostrava

Lidový soud civilní v Ostravě

Městský národní výbor v Ostravě

 

 

územní obvod okresu Ostrava

 

lidový soud trestní v Ostravě

městský národní výbor v Ostravě¨

 

 

územní obvod okresu Ostrava

 

Bílovec

Bílovec

 

Český Těšín

Český Těšín

 

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

 

Hlučín

Hlučín

 

Karviná

Karviná

 

Krnov

Krnov

 

Místek

Místek

 

Nový Jičín

Nový Jičín

 

Opava

Opava

 

Vítkov

Vítkov

Bratislava

Bratislava

Obvodní národní výbory v

 

 

Bratislavě

 

 

okresní národní výbor Bratislava

 

 

- okolí

 

Dunajská Streda

Dunajská Streda

 

 

Čalovo

 

Galanta

Galanta

 

Malacky

Malacky

 

Myjava

Myjava

 

Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

 

Pezinok

Pezinok

 

Piešťany

Piešťany

 

Senec

Senec

 

Senica

Senica

 

Skalica

Skalica

 

Šamorín

Šamorín

 

Trenčín

Trenčín

 

Trnava

Trnava

 

 

Sereď

Nitra

Nitra

Městský národní výbor v Nitře

 

 

okresní národní výbor v Nitře

 

Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

 

Hlohovec

Hlohovec

 

Hurbanovo

Hurbanovo

 

Komárno

Komárno

 

Levice

Levice

 

Nové Zámky

Nové Zámky

 

 

Šurany

 

Partyzánské

Partyzánské

 

Prievidza

Prievidza

 

Šaľa

Šaľa

 

Štúrovo

Štúrovo

 

Topoľčany

Topoľčany

 

Vráble

Vráble

 

Zlaté Moravce

Zlaté Moravce

 

Želiezovce

Želiezovce

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Městský národní výbor v Banské

 

 

Bystrici

 

 

okresní národní výbor v Banskké

 

 

Bystrici

 

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

 

Brezno

Brezno

 

Fiľakovo

Fiľakovo

 

Hnúšťa

Hnúšťa

 

Kremnica

Kremnica

 

Krupina

Krupina

 

Lučenec

Lučenec

 

Modrý Kameň

Modrý Kameň

 

Nová Baňa

Nová Baňa

 

Poltár

Poltár

 

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

 

Šafárikovo

Šafárikovo

 

Šahy

Šahy

 

Zvolen

Zvolen

Žilina

Žilina

Městský národní výbor v Žilině

 

 

okresní národní výbor v Žilině

 

Bytča

Bytča

 

Čadca

Čadca

 

Dolný Kubín

Dolný Kubín

 

Ilava

Ilava

 

Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

 

Liptovský Hrádok

Liptovský Hrádok

 

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

 

Martin

Martin

 

Námestovo

Námestovo

 

Považská Bystrica

Považská Bystrica

 

Púchov

Púchov

 

Rajec

Rajec

 

Ružomberok

Ružomberok

 

Trstená

Trstená

 

Turčianské Teplice

Turčianské Teplice

Košice

Košice

Městský národní výbor v Košicích

 

 

okresní národní výbor v Košicích

 

Gelnica

Gelnica

 

Kežmarok

Kežmarok

 

Kráľovský Chlmec

Kráľovský Chlmec

 

Levoča

Levoča

 

Moldava nad Bodvou

Moldava nad Bodvou

 

Poprad

Poprad

 

 

městský národní výbor ve

 

 

Vysokých Tatrách

 

Revúca

Revúca

 

Rožňava

Rožňava

 

Sečovce

Sečovce

 

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

 

Trebišov

Trebišov

Prešov

Prešov

Městský národní výbor v Prešově

 

 

okresní národní výbor v Prešově

 

Bardejov

Bardejov

 

Giraltovce

Giraltovce

 

Humenné

Humenné

 

 

Snina

 

Medzilaborce

Medzilaborce

 

Michalovce

Michalovce

 

Sabinov

Sabinov

 

Sobrance

Sobrance

 

Spišská Stará Ves

Spišská Stará Ves

 

Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

 

Stropkov

Stropkov

 

Svidník

Svidník

 

Veľké Kapušany

Veľké Kapušany

 

Vranov

Vranov